Головна  →  Оголошення  →  14 вересня 2021

Централізована бібліотечна система

Централізована бібліотечна система (далі - ЦБС) – єдине структурно цілісне утворення, яке з метою найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів об’єднує за адміністративно-територіальним принципом загальнодоступні публічні бібліотеки Печерського району м. Києва.

Засновником та власником ЦБС є територіальна громада району (надалі - Власник). ЦБС належить до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, безпосередньо підпорядкована Відділу культури Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, є підзвітною та підконтрольною Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради.

ЦБС є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, має право відкривати реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, має відокремлене майно та самостійний баланс.

ЦБС є неприбутковим закладом, який утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.

ЦБС утримується за рахунок коштів районного бюджету.

ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Органу управління, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами.

Час їх роботи не повинен повністю співпадати з часом роботи основної частини населення району.

Повна назва ЦБС: ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА.

Скорочена назва: ЦБС Печерського району м.Києва.

Місцезнаходження: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 7.

Основними завданнями діяльності ЦБС є реалізація прав громадян на знання, освіту, користування досягненнями культури, інформацією; зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури в Україні; соціокультурна та просвітницька діяльність.

З метою виконання основних завдань бібліотеки ЦБС:

-               забезпечують оперативний вільний доступ усім, без винятку, громадянам до пошуку і отримання бібліотечних документів та інформації, а також – офіційних та урядових матеріалів;

-               сприяють розвитку е-урядування та е-демократії;

-               створюють комфортне середовище для реалізації культурних, освітніх, інформаційних та дозвілевих потреб громади, використовуючи новітні технології та сучасні технічні засоби;

-               формують універсальний фонд документів та створюють електронні каталоги та картотеки, що відповідають сучасним запитам користувачів;

-               створюють та ведуть довідково-бібліографічний апарат на інформаційні ресурси ЦБС;

-               сприяють вихованню активних, свідомих громадян, патріотів своєї країни, розширенню і поглибленню їх знань шляхом популяризації кращих зразків вітчизняної та світової культури та надання доступу до інформаційних джерел;

-               створюють умови для розвитку інтелектуального потенціалу нації – шляхом розроблення та впровадження інноваційних форм роботи та промоції читання, що підвищують читацьку активність;

-               сприяють розвитку бібліотек як сучасних інтелектуальних, культурно-просвітницьких та дозвіллєвих центрів громадської активності;

-               здійснюють методичне забезпечення діяльності бібліотек та підвищення фахового рівня працівників системи (впровадження стратегії розвитку ЦБС, виявлення, узагальнення та впровадження в практику роботи прогресивного досвіду в бібліотечній справі, обмін досвідом навчання);

-               надають статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики;

-               звітують про свою діяльність перед керівними органами та громадськістю;

-               інша діяльність відповідно до Законодавства України.

У своїй діяльності ЦБС керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей; забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, місця проживання (відповідно Правил користування бібліотеками).

Бібліотеки ЦБС надають бібліотечні послуги через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, можуть здійснювати дистанційне обслуговування за допомогою засобів комунікації.

Користувачі мають доступ до довідково-бібліографічного апарату та єдиного документного фонду ЦБС через центральну бібліотеку, або зручну для них філію, а також через веб-сайт ЦБС. У кожній бібліотеці організовано доступ до мережі Інтернет. У разі відсутності потрібних документів в єдиному фонді ЦБС їх можна замовити в бібліотеках інших систем міста через міжбібліотечний абонемент.

Бібліотеки ЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

Бібліотеки ЦБС надають свої інформаційні ресурси у тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здійснюють інформаційне обслуговування та надають інші бібліотечні послуги згідно з правилами, розробленими на основі Типових правил користування бібліотеками, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв від 05.05.1999 р. № 275 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства культури України від 19.04.2017 р. № 340).

ЦБС має право надавати користувачам додаткові платні послуги відповідно до законодавства України.

Перейти до спискуВерсiя для друку