КМДА Київська міська державна адміністрація


2 липня 2021

Робота в період літніх канікул, права та гарантії неповнолітніх працівників

Під час літніх канікул багато школярів та студентів шукають роботу або підробіток. Проте робота неповнолітніх працівників має ряд особливостей визначених, як законодавством про працю так і нормативно-правовими актами з охорони праці.

Неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років, у трудових відносинах вони прирівнюються до повнолітніх а в галузі охорони праці, робочого часу, часу відпочинку мають ряд пільг та гарантій встановлених законодавством України.

Відповідно до статті 188 Кодексу законів про працю України не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити ведення спеціального обліку працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Працівників, які не досягли 18 річного віку, заборонено залучати:

  • до виконання важкої роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці, до роботи в нічний час, у вихідні дні, а також до підземних робіт            (статті 190, 192 КЗпП);
  • до надурочних робіт, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги визначені наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» від 22.03.1996 № 59.

Зокрема, до роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським висновком. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючими у нього неповнолітніми попереднього та періодичних медичних оглядів.

Загальна тривалість робочого часу підлітків 14–15 років не повинна перевищувати 24 годин на тиждень для підлітків 16–17 років 36 годин.

Робота підлітків з вантажами не повинна перевищувати 1/3 робочого часу.

При цьому слід суворо дотримуватись визначені законодавством обмеження щодо ваги вантажу.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку (стаття 51 КЗпП).

Неповнолітні працівники мають право:

  • на виплату заробітної плати при скороченій тривалості щоденної роботи в такому самому розмірі, як працівникам відповідної категорії за повної тривалості щоденної роботи (стаття 194 КЗпП);
  • на отримання відпустки у зручний для них час.

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації (стаття 195 КЗпП). Водночас, при наданні відпусток неповнолітнім слід враховувати норми частини другої статті 75 Кодексу законів про працю України щодо тривалості щорічної відпустки.

Однак, право неповнолітніх на використання відпустки в зручний для них час не означає, що неповнолітні вправі в будь-який час зажадати від власника надання відпустки. Право на використання відпустки в зручний час означає, що при складанні графіків надання відпусток власник та виборний орган первинної профспілкової організації зобов’язані запитати побажання працівника щодо часу надання відпустки і відобразити це побажання у графіку відпусток.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація звертається до керівників підприємств, установ та організацій району з проханням щодо неухильного дотримання норм законодавства під час використання праці неповнолітніх.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.