КМДА Київська міська державна адміністрація


7 травня 2021

Повідомлення про проведення установчих зборів делегованих представників інститутів громадянського суспільства щодо формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації у 2021 році

Відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, повідомляємо:

Установчі збори делегованих представників інститутів громадянського суспільства щодо формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації у кількісному складі не більше ніж 35 осіб орієнтовно будуть проведені шляхом рейтингового голосування 30 червня 2021 року в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (актова зала, ІІ поверх).

Початок зборів о 15:00. Початок реєстрації о 14:00 (при собі мати документ, що посвідчує особу). 

Вимоги до інститутів громадянського суспільства:

Інститут громадянського суспільства не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадить свою діяльність, реалізує свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної  структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Вимоги до делегованих представників інститутів громадянського суспільства:

До складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати цього повідомлення проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Печерського району міста Києва та які є фахівцями у відповідній сфері, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення цього повідомлення.

До складу громадської ради не можуть бути обрані: представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою підписаною уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах:

1. Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства рішення про делегування для участі в установчих зборах представника інституту громадянського суспільства, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

4. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання Печерській районній в місті Києві державній адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості); річний фінансовий звіт (за наявності) тощо);

5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону; а також посилання на офіційний вебсайт, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

6. Мотиваційний лист делегованого представника, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

7. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

8. Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Заява інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Документи від представників інститутів громадянського суспільства приймаються з 08 год. 00 хв. 11 травня  до 17 год. 00 хв. 31 травня  2021 року включно (крім вихідних та святкових днів).

Враховуючи карантинні обмеження документи в паперовому вигляді подавати через скриньку для кореспонденції, розміщену на першому поверсі  в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Підтвердженням про отримання документів (незалежно від способу їх подачі) буде направлення на електронну адресу інституту громадянського суспільства  повідомлення про їх отримання із зазначенням дати.

В електронному вигляді (скановані та збережені у форматі .pdf кожен документ окремим файлом) надсилати на електронну адресу:  zmi_pechrda@kmda.gov.ua.

З огляду на необхідність здійснення ініціативною групою  перевірки інформації про інститут громадянського суспільства  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань рекомендуємо надати витяг про юридичну особу ( або його копію) з даного Реєстру.

Недостовірність наданої інформації, що міститься в документах, або неповний пакет наданих документів, є підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах.

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення: о 17 год.00 хв. 31.05.2021 року.

Заяви і документи до них, подані/надіслані ІГС після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Документи, надані суб’єктами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за п’ять робочих днів (22 червня 2021 року) до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. 

Відповідальні особи:

Данильченко Світлана Олексіївна – начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів,  телефон: (044) 280-12-40, електронна адреса: zmi_pechrda@kmda.gov.ua.

Пришляк Світлана Петрівна –  головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів,  телефон: (044) 280-16-40, електронна адреса: zmi_pechrda@kmda.gov.ua.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації затверджено розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.04.2021 № 263 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації».

Склад ініціативної групи:

1)      Бричук Костянтин Григорович – громадська спілка «Правозахисний альянс»;

2)      Данильченко Світлана Олексіївна – начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

3)      Пришляк Світлана Петрівна – головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

4)      Ружанська Вікторія Миколаївна – громадська організація «Молодіжне об’єднання «Джерело натхнення»;

5)      Тройчук Руслан Дмитрович – голова наглядової ради громадської організації «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива»;

6)      Фенько Євгеній Миколайович –  спеціаліст з комунікацій та зв’язків з громадськістю громадської організації «Твердиня»;

7)      Щепетова Ірина Геннадіївна – начальник юридичного відділу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

8)      Ющенко Дмитро Анатолійович – головний спеціаліст юридичного відділу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.