Головна  →  Оголошення  →  27 квітня 2018

До Уваги Мешканців Печерського району! З 10.06.2018 року набуває чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Відповідно до вказаного Закону співвласники житлових будинків не пізніше 1 року з набрання його чинності зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг. У разі, якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

З урахуванням викладеного та зважаючи на те, що у місті Києві зареєстровані непоодинокі випадки створення сторонніми особами фейкових/незаконних ОСББ, співвласникам житлових будинків слід замислитися над питанням доцільності створення ОСББ у власному будинку.

Зазначаємо, що в разі створення ОСББ, за спільним рішенням співвласників будинку ви зможите: самостійно визначати розмір квартплати; контролювати якість надання комунальних послуг; визначати види і обсяги ремонтних робіт в будинку та контролювати їх якість; використовувати прибудинкову територію на свій розсуд; особисто формувати склад працівників, які будуть обслуговувати Ваш будинок; вибирати найкращого виконавця житлово-комунальних послуг; вимагати від постачальників комунальних послуг виконання умов договору; здійснювати контроль за витрачанням сплачених Вами грошей.

Зазначаємо, що ОСББ звільнені від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Консультації з питання створення в будинку ОСББ мешканці можуть отримати:

- в управлінні житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (вул.Московська,37/2, каб.1, тел.288-59-38),

- КП «Керуюча компанія з управління житловим фондом Печерського району» (пров.Івана Мар’яненка,7, тел.280-03-93),

- ЖЕД «Хрещатик» (вул.Басейна, 5-А, тел. 234-62-87), 

- ЖЕД «Липкижитлосервіс» (вул. Левандовського, 5-А, тел. 288-50-25),

- ЖЕД «Печерськжитло» (бульв. Дружби Народів, 30/1, тел. 285-22-30),

- ЖЕД «Печерська брама»(бульв. Марії Приймаченко, 3, тел. 286-26-91).

 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 7 частини першоїпункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7частини третьої статті 11абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18частини першої статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами) з дня введення в дію цього Закону.

3. Договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, крім випадку, якщо до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги відповідно до пункту 4 цього розділу. У разі якщо згідно з такими договорами передбачено більш ранній строк їх припинення, дія таких договорів автоматично продовжується до спливу строку, що дорівнює одному року з дня набрання чинності цим Законом.

4. Не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону.

5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

6. У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

7. У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.   

Перейти до спискуВерсiя для друку