Головна  →  ДІЯЛЬНІСТЬ  →  Протидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильству

22 серпня 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»,  прийнято відповідний порядок, яким визначається механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, спрямованої на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, шляхом запобігання насильству, ефективного реагування на факти насильства, надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності.

Вказаним Порядком передбачено, що координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та моніторинг їх реалізації на місцевому рівні здійснюють уповноважені особи (координатори) в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
 Структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, є структурні підрозділи з питань сім’ї.

Відповідальною особою в Печерському районі міста Києва є головний спеціаліст відділу сімейної політики Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Лисенко Анна Віталіївна (тел. 044 280-15-80, 044 280-24-44, e-mail: [email protected]).
Адреса: вул. Омельяновича-Павленка, 15, каб. 410.

 

Голова районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації визначає заступника голови, який є координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Координатором з вказаних питань в Печерському районі міста Києва є заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації -

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ Анатолій Васильович тел. (044)-226-26-93 e-mail: [email protected])

Новини/Оголошення/(відео)/Фото >>>
Запобігання та протидія домашньому насильству >>>

Нормативно-правова база:

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»

Закон України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб