Головна  →  ГРОМАДЯНАМ  →  Правова допомога
Відповідно до статті 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:
  • безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;
  • правова допомога- надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;
  • правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. (стаття 7 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»)

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. (стаття 13 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»)

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
(стаття 7 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»)

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист від обвинувачення;
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах
місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру. (стаття 13 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»)

На безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (стаття 8 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»).

Відповідно до статті 9 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Печерська районна в місті Києві державна адміністрація є суб’єктом надання безоплатної первинної правової допомоги, і вторинної правової допомоги не надає.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають окремі категорії осіб.

Статтею 15 цього ж Закону визначено спеціальних суб’єктів надання саме вторинної правової допомоги:

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом;
3) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

Слід зазначити, що відповідно до п.п. 2, 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі мають бути створені Міністерством юстиції України до 1 січня 2013 року.

В повному обсязі всім категоріям осіб, передбаченим статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна вторинна правова допомога надається з 1 січня 2017 року.

 

Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб