Головна  →  Адміністрація  →  Державним службовцям
Державним службовцям

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби, відповідно до Закону  України «Про державну службу».

Державний службовець зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки, повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань, постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності.


Колективний договір між Адміністрацією та трудовим колективом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на 2021- 2024 роки/ Правила внутрішнього службового розпорядку >>>
Правила етичної поведінки/ спеціальні обмеження державного службовця>>>
Службове посвідчення >>>

«Відділ управління персоналом інформує, що Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова запрошує на навчання у 2023 році за затвердженими вченою радою університету та узгодженими Національним агентством України з питань державної служби загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на договірних засадах та за рахунок фізичних осіб, детальна інформація додається».

«Навчання за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у Навчально-науковому інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у 2023 році».

 

Онлайн-курс "Доброчесна державна служба"
Підвищення кваліфікації в Київському університеті права НАНУ
Навчання у Центрі підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія»
Навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Навчання в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського запрошує на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 «Рада молодих юристів України запрошує до участі у Всеукраїнському конкурсі «МОЛОДИЙ ПРАВНИК РОКУ» за підсумками 2021 та 2022 років»

«Дія.Цифрова освіта»
Щодо проведення апробації завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою >>>
Відділ управління персоналом інформує >>>
Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» (детальніше за посиланням >>>).
Навчання в Державному  торговельно-економічному університеті >>>
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики запрошує на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр та магістр на заочну та денну форму навчання. Детальна інформація за посиланням >>>
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання.  Детальна інформація за посиланням >>>
Національний університет «Одеська юридична академія» запрошує на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання.  Детальна інформація за посиланням >>>
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського запрошує на навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання.  Детальна інформація за посиланням >>>
Київський національний торговельно-економічний університет запрошує державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування здобути другу вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням >>>
Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України здійснюється підготовка фахівців зі спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» >>>
Нова сервісна послуга Пенсійного фонду України  - автоматичне призначення пенсій через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України >>>
Навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті (інститут вищої кваліфікації) >>>
Навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові >>>
Навчання та курси підвищення кваліфікації в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури >>>
Навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті >>>
Навчання в Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського >>>
Запрошення на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування >>>
Навчання в Національній академії державного управління при Президентові України >>>
Навчання в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління >>>
Навчання/ підвищення кваліфікації >>>
Суб'єктам декларування>>>
Військовий облік>>>
Український правопис 2019>>>
Роз'яснення щодо заповнення декларацій>>>
Запрошуємо долучитися до проєкту «Київська Академія жіночого лідерства» >>>
Розпорядження  Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.01.2021 року № 42 "Про підвищення кваліфікації державних службовців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у 2021 році" >>>
Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб