Головна  →  ДІЯЛЬНІСТЬ  →  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  →  Соціальний захист осіб з інвалідністю  →  До уваги батьків які виховують дітей з інвалідністю

До уваги батьків які виховують дітей з інвалідністю

 Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю ” (ознайомитись з переліком реабілітаційнихустанов, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю в тому числі в місті Києві, маєте змогу за електронною адресою: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov).

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до одного із зазначених у цьому пункті органів за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітні брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законний представник.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:

паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

Заява разом з необхідними документами приймається місцевими органами.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами заява разом з необхідними документами з 1 січня 2021 р. приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

 Звертаємо Вашу увагу на необхідність подачі заяви про направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг з початку 2022 року для формування черги та потреби у коштах на бюджетний рік.

 Адреса для листування: вул. Цитадельна, 4/7, м. Київ, 01015

Е-mail: upszn_pechrda@kmda.gov.ua

Телефон для довідок: 280 21 45

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб