Головна  →  Інформація  →  28 січня 2021

Як отримати соціальну стипендію?

Згідно Постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1045 (зі змінами) на соціальну стипендію мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи (далі - заклади освіти), а саме:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти, а також студентів (курсантів) таких закладів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

- особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

- особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

- діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

- студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Соціальна стипендія виплачується щомісяця починаючи з місяця звернення за її наданням.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачується одночасно соціальна та академічна стипендії.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Студент (курсант) звертається із заявою та відповідними документами до закладу освіти за місцем їх навчання.

Необхідні документи

  • паспорт громадянина України;
  • свідоцтво про народження;
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • студентський квиток.

Додаткові документи, залежно від категорії особи, що має право на отримання стипендії:

- копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, а також копія свідоцтва про смерть батьків;

- копія відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи, акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426), копію довідки медико-соціальної експертизи, копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка, копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка, довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

- копія свідоцтва про смерть батька (матері), документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим), копія довідки медико-соціальної експертизи;

- копія свідоцтва про смерть батька (матері), копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

- довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення.

Не виплачується соціальна стипендія студентам, що навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням НАДС та курсантам невійськових закладів фахової передвищої та вищої освіти цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

Соціальна стипендія не виплачується студентам (курсантам), які перебувають в академічній відпустці.

Перейти до спискуВерсiя для друку