Головна  →  Інформація  →  15 червня 2018

Як отримати соціальну стипендію?

Згідно Постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1045 на соціальну стипендію мають право студенти (курсанти) вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням, а саме:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчання, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, та діти шахтарів, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
 • діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти, один із батьків яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва внаслідок масових акцій громадянського протесту, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу  малозабезпеченим сім‘ям;
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна та академічна стипендія.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Студент  звертається з заявою та відповідними документами до навчального закладу чи його підрозділу за місцем навчання.

Необхідні документи

 • заява про отримання соціальної стипендії;
 • паспорт;
 • свідоцтво про народження;
 • реєстраційний номер  облікової картки платника податків;
 • студентський квиток.
 • копія довідки про взяття на облік ВПО;

Додаткові документи, залежно від категорії особи, що має право на отримання стипендії:

 • копія рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, а також копія свідоцтва про смерть батьків;
 • довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи, акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, довідка МСЕК, копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері) та документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим), копія довідки МСЕК;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері), копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному реєстрі осіб, які мають право на пільги;
 • копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;
 • копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1,2 або 3 учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов‘язана з Чорнобильською катастрофою;
 • копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи для осіб з інвалідністю;
 • довідка органу соціального захисту населення про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї;
 • копія розпорядження  Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Не виплачується  соціальна стипендія студентам, що навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Нацдержслужби та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

Соціальна стипендія не виплачується студентам (курсантам), які перебувають в академічній відпустці.    

Перейти до спискуВерсiя для друку