Головна  →  Новини  →  27 лютого 2024

Вікові характеристики мовленнєвого розвитку дитини, – консультує фахівець Інклюзивно-ресурсного центру № 6 Печерського району

Консультує фахівець Інклюзивно-ресурсного центру № 6 Печерського району м. Києва Тетяна Безугла.

З появою в сім'ї дитини батьки задаються багатьма питаннями, одне з яких – коли дитина має почати говорити?

І справді, це питання є важливим, адже всі чудово розуміють, що від розвитку мовлення залежить подальший всебічний розвиток дитини.

Дитина з'являється на світ із криком – це перша його реакція, завдяки якій вона сигналізує дорослим про свої фізіологічні потреби – голод, біль, а також страх, привернення уваги тощо. Згодом крик дитини починає набувати різних інтонацій, перетікаючи в так звану «мову немовлят».

Розвиток мовлення дитини від народження до 1 року.

Важко назвати точний вік, коли дитина скаже перше слово, але обов'язково в процесі розвитку мовлення повинні бути наступні етапи:

1. Гуління (1-3 міс). Дитина починає експериментувати із голосовим апаратом, використовує звуки для привернення уваги батьків. У цей час можна почути звуки, близькі до [о], [м]. Дитина починає звертати увагу на голос дорослого.

2. Белькотіння (3-6 міс). Дитина вимовляє довільні звуки, дорослі можуть почути голосні звуки, близькі до [а], [у], [і] у поєднанні з приголосними [п], [б], [г], [м].

3. Лепет (6-9 міс). Є причиною перших слів і фраз, оскільки дитина поєднує звуки в склади і повторює їх – типу «та-та-та-та», «ба-ба-ба». Можна подумати, що це перші слова, але ні – дитина не називає конкретний предмет, обмежуючись необхідною кількістю складів, а просто безперервно їх повторює.

4. Перші прості слова (до 12 місяців). У більшості дітей у мовленні з'являються прості слова – «мама», «баба», «ляля», «дай». Спочатку дитина вимовляє ці слова довільно, але згодом кожне слово починає набувати певного значення і дитина зпівставляє слово з відповідним предметом. Активний словник дитини налічує близько 10 слів.

Розвиток мовлення дитини від 1 до 2 років

У віці 14 місяців відбувається встановлення розуміння мовлення та дій з предметами, наприклад, «дай ручку», «сядь», «встань». У дитини можуть виникати двоскладові слова, однослівні речення.

До 18 місяців діти вже можуть вимовляти кілька простих слів, показують на собі або ляльці частини тіла. Можуть повторювати останні слова чи склади в реченнях, які говорять дорослі, пропускаючи в словах звуки чи склади (наприклад, «дин» замість «диван»).

У 2 роки дитина має активний словниковий запас вже близько 50 слів, вимовляє звуки [п], [б], [м], [в], [ф], [т], [д], [н], [к] , [г], [х], може складати речення з 2-4 простих слів («Мамо, дай лялю»). Також дитина здатна розуміти і правильно виконувати двоетапну конструкцію («Візьми ручку зі столу і віднеси татові»).

Дитина виявляє інтерес до навколишнього світу, активно досліджує його, знає та розрізняє голоси тварин, звуків транспорту. Ті звуки, які дитина не може вимовити, він пропускає ([с], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [л]).

Розвиток мовлення дитини від 2 до 3 років

У цей період мовлення дитини продовжує активно розвиватися в декількох напрямках – розуміння мовлення оточуючих, збільшення активного словникового запасу, вдосконалення звуковимови, вміння правильно змінювати слова та поєднувати їх у реченні.

Активний словниковий запас сягає 500 слів. Діти вже розуміють казки та оповідання, але лише за наявності малюнків. Однак у цьому віці вони вже вчяться говорити про події, які відбулися з ними у минулому або ось-ось відбудуться у майбутньому (це може бути майбутній похід у кіно, хто живе з ним удома, які улюблені іграшки тощо).

У цьому віці дитина розуміє питання дорослого, відповідає окремими словами або діями, а також сама звертається до дорослих із простими питаннями: «Це що?», «Чому?», «Де?».

Речення дитини починають складатися з більшої кількості слів, але містять помилки.

Ближче до трьох років з дитиною можна активно вивчати невеликі віршики з малюнками, так і без них. Тут дитина вже вимовляє всі звуки, крім [ш], [ж], [щ], [р].

До кінця третього року життя дитина знає близько 250 – 700 слів.

Розвиток мовлення дітей від 3 до 4 років

Мовлення дітей віком від 3 до 4 років розвивається дуже швидко у різних аспектах. Найчастіше мовлення дітей складається з простих речень, але ближче до 4 років можна помітити і складніші. З'являються сполучники «бо», «якщо», «коли», прийменники «замість», «після», «до».

Збагачується звукова сторона мовлення – діти вимовляють звуки [с], [з], [ц], [ж], [ш], [щ]. Але в той же час діти можуть плутати звуки, які схожі за артикуляцією або звучанням. Словниковий запас у цьому віці сягає 1200 – 1500 слів.

Розвиток мовлення дітей від 4 до 5 років

У цей час словник дитини розширюється словами-назвами предметів і явищ навколишнього світу, дій, ознак, професій людей. Дитина вміє знаходити протилежні за значенням слова (антоніми), слова близькі за значенням (синоніми), узагальнюючі слова (звірі, одяг, транспорт тощо).

У цьому віці дитина правильно вимовляє всі звуки рідної мови, але іноді може їх плутати (риба-либа, жити-зити, шило-сило).

Діти на слух можуть розрізняти звуки, знаходити певний у ланцюжку.

Цей вік характеризується тим, що діти навчаються правильно узгоджувати слова у реченнях, використовуючи правильні закінчення та часові категорії. Запас слів збільшується до 2500 – 3000 слів.

Розвиток мовлення дітей від 5 до 6 років

Дитина у цьому віці стає впевненішою у своїх висловлюваннях, використовує узагальнюючі слова, складні речення, правильно вживає звуки рідної мови. У цьому віці діти можуть розкласти слова на звуки, використовують синоніми, антоніми, багатозначні слова, правильно змінюють слова та поєднують їх у реченні.

Діти можуть утворювати слова різних частин мови за допомогою суфіксів (наприклад, будувати – будівельник, вчити – вчитель), прикметники з іменників (будинок з дерева – дерев'яний). Але, поряд з тим, можуть зустрічатися граматичні помилки – неправильне узгодження іменників з прикметниками, зміна незмінних іменників. Діти вміють складати оповідання, переказувати казки. Словниковий запас дитини становить 3500 і більше слів.

Перейти до спискуВерсiя для друку