КМДА Київська міська державна адміністрація


16 лютого 2021

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

28 листопада 2018 року затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 996 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917» якою розширено перелік державних соціальних допомог, що надаються відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. 

Так, починаючи з 01.01.2019 року, одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, опікуну, піклувальнику  буде надаватися допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі та хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною до управління соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються наступні документи:

• заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною;

• копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

• документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

• довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною призначається з дня звернення за її призначенням та виплачується шість місяців  в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожну хвору дитину.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до встановлення інвалідності. При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.