Головна  →  Інформація  →  16 лютого 2021

Допомога на дітей одиноким матерям

24 липня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, якою суттєво змінено порядок надання допомоги на дітей одиноким матерям стосовно визначення права на призначення такої допомоги.

Так, починаючи з 01.07.2020 року, допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи (ІV квартал 2019 та І квартал 2020 року), та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Виняток становлять ті одинокі матері, які в періоді врахування доходів здійснювали догляд:

- за дітьми до досягнення ними трирічного віку;

- за дітьми, що потребують догляду за висновком ЛКК (не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку);

- за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідності;

- за особою з інвалідністю І групи;

- за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- за особами, які досягли 80-ти річного віку;

надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Перейти до спискуВерсiя для друку