КМДА Київська міська державна адміністрація


3 жовтня 2018

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 право на призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, мають непрацюючі  фізичні  особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної   сторонньої допомоги (крім  осіб,   що обслуговуються  соціальними   службами)

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

     15 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;

     10 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам      похилого  віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії   потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю  II  групи  та  дітям з інвалідністю;

     7 % - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю  III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії     потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.


Компенсація  фізичним  особам,  які  досягли пенсійного віку,  та особам з інвалідністю, що надають  соціальні  послуги,  призначається  у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для  осіб,  які  втратили працездатність.  

Фізична особа,  яка надає  соціальні  послуги,  має  право одержувати тільки   одну  компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не призначається:

      1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

    - державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  "Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та особам з інвалідністю" або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України "Про державну  соціальну допомогу особам з інвалідністю  з   дитинства   та дітям з інвалідністю";

     - надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до Законів України  "Про  пенсійне  забезпечення" і  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

     - відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

     2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу"

     3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

     4) самозайнятим особам;

     5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

     6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого    віку, особам з  інвалідністю,  хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього   догляду   і   не  здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Компенсація  призначається  і  виплачується  структурним підрозділом з питань  соціального  захисту  населення  районної, районної у м.  Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем  проживання,  перебування  особи,  якій надаються  соціальні  послуги,  з дня подання фізичною особою, яка надає  соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами,


Для призначення компенсації подаються такі документи


1)   фізичною  особою,  яка  надає  соціальні послуги:

     - заява про згоду надавати соціальні послуги за встановленою формою;

     - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

     - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

     - копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове   повідомлення особи із зазначенням інформації  про відсутність трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;

     - заява  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних  осіб  -  платників  податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")


2) особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

     - заява про необхідність надання соціальних послуг;

     - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

     - копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною комісією  (форма  N  157-1/о, затверджена наказом МОЗ) (МСЕК);

      - висновок  лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду   та   нездатність   особи   до самообслуговування  (за  винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою МСЕК потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;
 

    3) законним  представником  дитини,  яка   потребує   надання соціальних послуг:

     - заява про необхідність надання соціальних послуг за встановленою формою;

     - копія свідоцтва про народження дитини;

    - висновок лікарсько-консультаційної  комісії  про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування. 
 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.