Головна  →  Інформація  →  12 червня 2018

Допомога на дітей одиноким матерям

Відповідно до Закону  України  "Про  державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 )  та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751

«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» право на допомогу на дітей одиноким  матерям  мають  одинокі  матері  (які  не  перебувають у шлюбі),  одинокі  усиновлювачі,  якщо  у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами   іноземної   держави,   за   умови  його  легалізації  в установленому  законодавством  порядку  (рішенні  про  усиновлення дитини)  відсутній  запис  про батька (матір) або запис про батька (матір)   проведено  в  установленому  порядку  органом  державної реєстрації актів  цивільного  стану  за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

 

Право  на  допомогу  на  дітей одиноким матерям (батькам) має мати  (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або  державну  соціальну  допомогу  дитині померлого годувальника, передбачену  Законом  України  "Про  державну  соціальну  допомогу особам,  які  не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" ( 1727-15 ).

Допомога   на   дітей   одиноким   матерям,   одиноким усиновлювачам,  матерям  (батькам) у разі смерті одного з батьків, які  мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   та   вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),   надається   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  100 відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців.

Середньомісячний  сукупний  дохід сім'ї визначається згідно з Методикою   обчислення  сукупного  доходу  сім'ї  для  всіх  видів соціальної  допомоги  на  підставі довідки про доходи і декларації про  доходи  та  майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх   видів  соціальної  допомоги.  До  складу  сім'ї  особи,  що звертається   за  призначенням  зазначеної  допомоги,  включаються чоловік  (дружина);  рідні,  усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   та   вищих навчальних  закладах  I-IV  рівня  акредитації  і не мають власних сімей  незалежно  від  місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні  діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або   інвалідами   I   групи   і   проживають  разом  з  батьками; непрацездатні  батьки  чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;  жінка  та  чоловік,  які  проживають  однією  сім'єю, не перебувають  у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї не включаються   особи,   які  перебувають   на  повному  державному утриманні.

Допомога  на  дітей  одиноким  матерям  призначається  з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та  виплачується  щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку  (якщо  діти  навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня акредитації,  -  до  закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Допомога  виплачується  протягом  шести  календарних місяців з наступним переоформленням.

допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері  ( батьку) у разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину. Розмір такої допомоги залежить від доходу сім‘ї та його співвідношенняя з прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку.

Допомога на дітей не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами соціального   захисту   населення   за   місцем   їх   проживання. Допомога  може  бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Для  призначення  допомоги  на дітей одиноким матерям до  органу    соціального    захисту    населення    подаються    такі  документи:

- заява про призначення допомоги, що складається за формою затвердженою Мінсоцполітики;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про   державну  реєстрацію  народження  дитини,  виданий  відділом державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  або  довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька  дитини  до  актового запису про народження  дитини  відповідно  до  абзацу  першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому  відсутні  відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на  підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї,  наданого  центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із  зазначенням   факту  проживання  дитини  з  матір’ю.  Якщо  дитина  навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і  не  перебуває  на  повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію  місця проживання або місця перебування (навчання) дитини;

-  усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

-  мати  (батько)  дітей  у  разі  смерті  одного з батьків, яка (який)  не одержує  на  них  пенсію  в  разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника,  передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та особам з інвалідністю"  (  1727-15  ),  подають  копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу;

-  якщо  одинока  мати  народила  дитину  за межами України і не може подати  документ,  який  підтверджує  той  факт,  що  вона є одинокою матір'ю,  рішення  про призначення їй допомоги на дитину приймається  органом  соціального  захисту  населення  на підставі висновку  про  початкову  оцінку  потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації  про  факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження  дитини  легалізованого  в  установленому порядку, якщо інше  не  передбачено  міжнародними договорами України.

- довідка навчального закладу ( у випадку навчання дітей до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- декларація про доходи та майно;

- довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації ( у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання).

Перейти до спискуВерсiя для друку