Головна  →  Інформація  →  12 червня 2018

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям

Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям» малозабезпеченим  громадянам державою гарантовано право на отримання грошової допомоги, що залежить від майнового стану та доходів. Малозабезпечена сім‘я - це сім‘я, яка з поважних причин або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, який нижче прожиткового мінімуму для сім‘ї.

Сім'я  - це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом,  мають взаємні права та обов'язки.  Права члена сім'ї має одинока особа.

Прожитковий мінімум  для  сім'ї  - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів,  розрахованих та затверджених відповідно   до  Закону  України  "Про  прожитковий мінімум" (  966-14  )  для  осіб,  які відносяться  до   основних соціальних і демографічних груп населення.

Рівень забезпечення  прожиткового   мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить : для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.  

Для  кожної  дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується  на  10  відсотків,  а  для кожної дитини з інвалідністю,  яка  входить  до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не  перебуває  у  шлюбі,  і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі  реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків  є  особами  з  інвалідністю  I  або  II  групи,  -  на 20  відсотків.

Доплата на дітей віком до 13 років становить 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям не може бути більше 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім‘ї.

Призначена допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі не використання сім‘єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім‘ї подає органу соціального захисту населення такі документи :

- заяву;

- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім‘ї;

- декларацію про  доходи  та майно ( заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім‘ї за попередні шість місяців);

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

Інформація про склад сім‘ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Форми заяви, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.

До складу сім'ї включаються чоловік, дружина;  рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до вісімнадцяти років,  а  також  діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV  рівнів  акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не  мають  власних  сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами  з  інвалідністю  з  дитинства  I та II груп або особами з інвалідністю  I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки  чоловіка  та дружини,  які  проживають  разом  з  ними  і перебувають  на  їх  утриманні  у зв'язку  з  відсутністю власних доходів;   особа,   яка   проживає   разом  з  одинокою  особою  з інвалідністю  I  групи і здійснює догляд за нею; жінка та чоловік, які  проживають  однією  сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних  дітей.  При  цьому до складу сім'ї включаються незалежно від  місця проживання  (перебування)  або  реєстрації  діти,  які навчаються   за   денною   формою   навчання  у  загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних  закладах  I-IV  рівнів акредитації  до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.  До  складу  сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному  державному  утриманні.

Державна соціальна допомога призначається на шість  місяців органами праці та соціального захисту населення з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Соціальна допомога не призначається у разі, якщо під час обстеження матеріально-побутових умов сім‘ї з‘ясовано, що сім‘я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно, працездатні члени малозабезпеченої  сім‘ї не працюють, не служать, не вчаться, не здійснюють догляд за дітьми або особами з інвалідністю протягом трьох місяців перед місяцем звернення, або було придбано майно, вартість якого перевищує.  

Перейти до спискуВерсiя для друку