Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Юридичний відділ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної аміністрації від 02.08.2018 року № 163-К "Про затвердження Положення про юридичний відділ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадових інструкцій працівників" >>>
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 614-к «Пр затвердження положення про юридичний відділ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадових інструкцій працівників відділу» >>>
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.02.2017 № 105-к «Про внесення змін та доповнень до  розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 614-к «Пр затвердження положення про юридичний відділ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадових інструкцій працівників відділу» >>>

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 
Електронна адреса: [email protected]

 

ПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіКабінетТелефон
Начальник відділуЩепетова Ірина Геннадіївна308280-36-72
Заступник начальника відділуРосла Світлана Володимирівна310280-34-79
Головний спеціаліст 310280-34-79
Головний спеціалістМітін Ігор Ігорович308280-36-72
Головний спеціаліст 310280-34-79

 

 

 

 

 

 

 

Розклад роботи:
Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:30; обідня перерва з 12:00-12:45
П’ятниця: з 8:00 до 16:15; обідня перерва з 12:00-12:45

 

Основним завданням відділу є:

 • організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів, розпоряджень Печерської райдержадміністрації, керівниками та працівниками Печерської райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в судах.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства, у представленні інтересів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в судах;
 2. розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
 3. перевіряє відповідність законодавству проектів розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та інших актів, що подаються на підпис голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 4. проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мінюстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 5. переглядає разом із структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 6. інформує  голову Печерської районної в місті Києві державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 7. вносить голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  пропозиції, щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію;
 8. разом із заінтересованими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері;
 9. розглядає проекти розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які надійшли для погодження в юридичний відділ, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та готує пропозиції до них;
 10. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 11. сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 12. спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво правовою роботою в юридичних відділах комунальних підприємств району та в структурних підрозділах райдержадміністрації, де функції юридичної служби може виконувати юрисконсульт, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови щодо її поліпшення та усунення недоліків;
 13. веде облік судових справ, стороною або третьою особою в яких є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, забезпечує підтримання їх у контрольному стані;
 14. збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 15. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників юридичного відділу райдержадміністрації;
 16. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в судах та інших органах;
 17. за дорученням керівництва погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 18. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 19. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 20. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Нормативно-правова база:
Конституція України >>>
Закон України «Про державну службу» >>>
Закон України «Про запобігання корупції» >>>
Закон України  «Про місцеві державні адміністрації» >>>
Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні» >>>
Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ» >>>
Закон України «Про доступ до публічної інформації» >>>
Закон України «Про інформацію» >>>
Закон України «Про захист персональних даних» >>>
Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб