Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ з питань майна комунальної власності
Положення про відділ з питань майна комунальної власності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: [email protected]

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник відділу

Онишко Тетяна Вікторівна

406

280 – 56 - 19

Заступник
начальника відділу

Литвинова Анжеліка Володимирівна

401

280 – 15 - 39

Головний спеціаліст

 Сичинська Олена Володимирівна

401

280 – 15 - 39

Головний спеціаліст

 Макітренко Оксана Володимирівна

404

280 – 16 - 32

Головний спеціаліст

 Чуб Світлана Віталіївна

404

280 – 57 - 90

Головний спеціаліст

Добринін Тимур Юрійович

404

280 – 57 - 90

Головний спеціаліст    

Сухенко Тетяна Іванівна

405

280-57-90

Розклад роботи:                                                                                                                      

понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

п’ятниця з 08:00 до 15:45

обідня перерва з 12:00 до 12:45

 

Начальник відділу з питань майна комунальної власності
Онишко Тетяна Вікторівна
години прийому громадян :

середа з 10:00 до 13:00

  Основні завдання відділу:

Відділ в межах наданих Печерській районній в місті Києві державній адміністрації повноважень:

-  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпорядження голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядження голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в частині питань що стосуються обліку, руху та використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- забезпечує виконання завдань щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики у сфері управління, що стосуються використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та діяльності районних комунальних підприємств, установ, організацій;

- розглядає питання пов’язані із закріпленням майна за комунальними підприємствами, установами, організаціями що знаходяться в сфері управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- здійснює контроль за поданням комунальними підприємствами, організаціями, установами Печерського району до Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальненої звітності по нежилому фонду в межах визначених повноважень;

- готує пропозиції, щодо створення підприємств, установ, організацій на базі майна, переданого до сфери управління райдержадміністрації, та їх припинення;

- готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статутів (положень) підприємств, установ, організацій на базі майна, переданого до сфери управління райдержадміністрації;

-  здійснює організацію проведення інвентаризації майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і яке передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та закріплюється чи перезакріплюється за комунальними підприємствами, установами, організаціями Печерського району в тому числі і за самостійними підрозділами адміністрації;

-  здійснює організацію виконання контрольних функцій райдержадміністрації за ефективністю використання і збереження закріпленого за районними підприємствами майна, що передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- здійснює організацію подання комунальними підприємствами, організаціями, установами району до Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартальну звітність про використання комунального майна територіальної громади міста Києва переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- аналізує фінансово-господарську діяльність підприємств, установ та організацій районної комунальної власності на основі їх щорічної бухгалтерської та фінансової звітності. Готує по них матеріали на розгляд балансових комісій Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності їх господарювання;

- перевіряє фінансові плани підготовлені комунальними підприємствами, які передані до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на відповідність формі затвердженої Київською міською радою та доведеною до виконання Департаментом комунальної власності міста Києва;

- готує пропозиції щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів, та нежилих приміщень, продовження договорів оренди та умов використання майна, що визначені у договорах, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна, що перебуває в комунальній власності та в сфері управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- розробляє умови конкурсу на отримання права оренди об’єктів комунальної власності, що передані до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- надає пропозиції щодо списання майна, закріпленого за підприємствами району згідно із затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ, організацій комунальної власності міста Києва;

- надає пропозиції щодо приватизації об’єктів нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва та передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- розглядає заяви про намір оренди нерухомих об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку;

- здійснює заходи по вивченню попиту на об’єкти оренди, готує матеріали для конкурсної комісії по об’єктах право оренди яких виборюється на конкурсних засадах;

- розробляє проекти розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи адміністрації;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- забезпечує здійснення заходів, щодо запобігання і протидії корупції;

- готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів нарад і робочих груп з питань віднесених до повноважень відділу;  

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради з питань віднесених до повноважень відділу;

- надає консультативну та методичну допомогу комунальним підприємствам, установам, організаціям з питань віднесених до компетенції відділу;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- забезпечує захист персональних даних;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 


Начальник відділу з питань майна комунальної власності: Онишко Тетяна Вікторівна – керує роботою відділу.

Заступник начальника відділу з питань майна: Литвинова Анжеліка Володимирівна – розглядає питання пов’язані з оформленням орендних відносин та аналізом фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств району, у разі відсутності керівника відділу керує його роботою.

Головні спеціалісти:

Макітренко Оксана Володимирівна- здійснює правовий супровід роботи відділу, контролює питання припинення юридичних осіб, які перебувають у сфері управління району;

Сичинська Олена Володимирівна -  розглядає питання пов’язані з оформленням орендних відносин та аналізом фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств району;

Чуб Світлана Віталіївна - забезпечує контроль за розглядом звернень від громадських об’єднань, підприємств, установ за напрямком діяльності відділу, фізичних та юридичних осіб, здійснює загальне діловодство та контроль за документообігом відділу;

Добринін Тимур Юрійович - розглядає питання пов’язані із закріпленням майна за комунальними підприємствами, установами, організаціями, що знаходяться в сфері управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації , здійснює організацію проведення інвентаризації майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і яке передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Сухенко Тетяна Іванівна - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ та організацій, які передано до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Готує матеріали до комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.                  

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб