Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Рольська Тетяна Миколаївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: buh@pechrda.gov.ua

 

№п/п

Посада

ПІБ

Каб.

Телефон

1

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Рольська Тетяна Миколаївна

412

280-89-11

2

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-заступник головного бухгалтера

Міщенко Тетяна Василівна

413

280-14-47

3

Головний спеціаліст

Свірська Алла Петрівна

413

280-14-47

4

Головний спеціаліст

Бойченко Валентина Василівна

413

280-14-47

5

Головний спеціаліст

 

413

280-14-47

6

Головний спеціаліст

Дударь Юлія Олександрівна

413

280-14-47

7

Головний спеціаліст

Черняєва Світлана Анатоліївна

412

280-89-11

Розклад  роботи:

понеділок - четвер з 09:00 до 18:00

п’ятниця з 09:00 до 16:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

Основними завданнями відділу є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Функції відділу:

Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

 • веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, податкову та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установ, які підпорядковані райдержадміністрації;
 • своєчасно подає звітність;
 • своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджету.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 • відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Версiя для друку