Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)
Електронна адреса: [email protected]

 

ПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіКабінетТелефон
Начальник відділуФедюк Юлія Миколаївна412280-14-47
Заступник начальника відділуРольська Тетяна Миколаївна413280-14-47
Головний спеціалістЧерняєва Світлана Анатоліївна412280-14-47
Головний спеціалістБойченко Валентина Василівна413280-14-47
Головний спеціалістСвірська Алла Петрівна413280-14-47
Головний спеціалістДударь Юлія Олександрівна413280-14-47
Головний спеціалістСоснова Олена Леонідівна 400-а280-14-47
Головний спеціаліст   

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад роботи:
Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00-12:45
П’ятниця: з 8:00 до 15:45; обідня перерва з 12:00-12:45

 

Основними завданнями відділу є:

 1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складання звітності;
 2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

 1. веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, податкову та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

 1. дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 2. веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установ, які підпорядковані райдержадміністрації;
 3. своєчасно подає звітність;
 4. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджету.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 1. використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 2. інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечує:

 1. дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 2. достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 3. повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 4. зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 5. відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;
 6. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 7. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб