КМДА Київська міська державна адміністрація


Положення про відділ управління персоналом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>
 

 

Заступник керівника апарату - начальник відділу управління персоналом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Синяк Любов Володимирівна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: vup_pechrda@kmda.gov.ua

 

 Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник відділу

Синяк Любов Володимирівна

204

280-74-97

Заступник начальника відділу

 Сіроштан Олена Володимирівна

202

280-75-93

Головний спеціаліст

 Білецька Світлана Вікторівна

203

280-75-93

Головний спеціаліст

 Гриценко Євгенія Володимирівна

203

280-75-93

Головний спеціаліст

 

203

280-75-93

Розклад роботи:

понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

п’ятниця з 08:00 до 15:45

обідня перерва з 12:00 до 12:45

Основним завданням відділу є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання ;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар”єри, забезпечення їх безперервного навчання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в райдержадміністрації і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє річні плани роботи з кадрами, формує замовлення в міську держадміністрацію на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
 • проводить роботу з резервом кадрів райдержадміністрації, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • розглядає та вносить голові райдержадміністрації пропозиції проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 • оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, веде контроль за розробленням посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує регулярне навчання працівників апарату;
 • разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті райдержадміністрації за дотриманням Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;
 • здійснює облік військовозабов’язаних і призовників та бронювання військовозабов’язаних в апараті райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозабов’язаних і призовників в структурних підрозділах;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї ( декларування доходів);
 • готує аналітичні, інформаційні матеріали з кадрових питань, питань державної служби і нагород, що розглядаються головою райдержадміністрації; Веде ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції кадрової служби.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.