КМДА Київська міська державна адміністрація


Положення про відділ управління персоналом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)
Електронна адреса: [email protected]

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник відділу

Синяк Любов Володимирівна

204

280-74-97

Заступник начальника відділу

Сіроштан Олена Володимирівна

202

280-75-93

Головний спеціаліст

Білецька Світлана Вікторівна

203

280-75-93

Головний спеціаліст

Гриценко Євгенія Володимирівна

203

280-75-93

Головний спеціаліст

Кузіна Юлія Олегівна

203

280-75-93

Головний спеціаліст

Дмитренко Олена Віталіївна

202

280-75-93 

 
 

Розклад роботи:
Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00-12:45
П’ятниця: з 8:00 до 15:45; обідня перерва з 12:00-12:45

 

Основним завданням відділу є:

 1. реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань роботи з персоналом;
 2. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 3. задоволення потреби в кваліфікованому персоналі та його ефективне використання;
 4. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
 5. документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи з персоналом та державної служби в райдержадміністрації; разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з персоналом, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;
 2. разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє річні плани роботи з персоналом, формує замовлення в міську держадміністрацію на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
 3. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з питань роботи з персоналом, аналізує склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
 4. приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 5. оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
 6. у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 7. оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника;
 8. у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, веде контроль за розробленням посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації;
 9. здійснює підготовку документів для заохочення та нагородження працівників райдержадміністрації;
 10. забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує регулярне навчання працівників апарату;
 11. здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності та складання індивідуальної програми професійного розвитку державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;
 12. разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті райдержадміністрації за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань управління персоналом та державної служби;
 13. здійснює облік військовозабов’язаних і призовників та бронювання військовозабов’язаних в апараті райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозабов’язаних і призовників в структурних підрозділах;
 14. готує аналітичні, інформаційні матеріали з питань реалізації державної політики у сфері державної служби, з питань управління персоналом та нагород, що розглядаються головою райдержадміністрації; веде ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями з питань в межах компетенції.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.