Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ економіки
Положення про відділ економіки Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)
Електронна адреса: [email protected]

 

ПосадаПрізвище, ім’я, по батьковіКабінетТелефон
Начальник відділуСнєжко Світлана Леонтіївна409280-40-44
Заступник начальника відділуЛатишева Лілія Олександрівна408 
Головний спеціалістГорбаньова Ганна Вікторівна407254-52-35
Головний спеціалістКравчук Олена Пилипівна407254-52-35
Головний спеціалістСтупніцька Ганна Миколаївна408 
Головний спеціалістГладка Ганна Петрівна407254-52-35

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад роботи:
Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00-12:45
П’ятниця: з 8:00 до 15:45; обідня перерва з 12:00-12:45

 

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території Печерського району:

 1. державної політики економічного і соціального розвитку;
 2. державної регіональної політики;
 3. державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
 4. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 5. єдиної державної зовнішньоекономічної політики в межах компетенції.

 

Відділ економіки відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, розпоряджень голів Київської міської державної адміністрації та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, наказів начальника Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку Печерського району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань керівництву Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 4. бере участь у розробці проектів регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку на території району та підготовку звітів про її виконання;
 5. у межах компетенції бере участь у розробленні проектів державних галузевих і регіональних програм;
 6. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку міста Києва по Печерському району на середньо- та короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Печерського району;
 7. разом з управліннями і відділами, іншими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечує виконання завдань визначених програмою економічного та соціального розвитку м. Києва, в частині, що стосується. Узагальнює і надає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про хід виконання програми економічного і соціального розвитку м. Києва в Печерському районі;
 8. при необхідності, здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку Печерського району міста Києва для визнання території депресивною; в разі необхідності розробляє заходи щодо подолання депресивності території і здійснює моніторинг їх виконання;
 9. в межах наданих повноважень бере участь у розробленні в установленому порядку пропозицій щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 10. бере участь у розробці та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 11. бере участь у підготовці інвестиційних пропозицій до проектів програм економічного та соціального розвитку міста, які стосуються розвитку району та спорудження об”єктів на території району, та, за погодженням з керівництвом районної в місті Києві державної адміністрації, надає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 12. здійснює системний аналіз потреб району в розвитку його інфраструктури, готує та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо інвестиційно-привабливих об”єктів району, які потребують залучення інвестицій;
 13. здійснює постійно моніторинг реалізації на території району інвестиційних проектів, по яких проведено інвестиційні конкурси та укладено інвестиційні договори, та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) його результати;
 14. бере участь в межах наданих повноважень разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при необхідності відповідні пропозиції;
 15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 16. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 17. бере участь у забезпеченні ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 18. розробляє проекти розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з питань реалізації галузевих повноважень;
 19. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 20. бере участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 21. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 22. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 23. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 24. бере участь в підготовці інформації для територіальної громади Печерського району про стан здійснення визначених нормативними документами повноважень;
 25. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 27. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділ має право:

 1. вносити пропозиції голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо вдосконалення реалізації державної політики з питань соціально-економічного розвитку району; сприяння ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів району.
 2. взаємодіяти з структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації.
 3. представляти інтереси Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в інших органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях з питань здійснення функцій, покладених на відділ.
 4. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ і організацій та об’єднаннями громадян для реалізації завдань відділу за погодженням із головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та заступником голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
 5. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ і організацій та об’єднаннями громадян інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 6. брати участь у нарадах, що проводяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, Київській міській державній адміністрації, їх структурних підрозділах та скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.
Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб