Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління соціального захисту населення
Положення про управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>
АРХІВ ЗВІТІВ >>>

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7

Електронна адреса: [email protected]

 

Структурний підрозділ

Посада

ПІБ

Міський телефон

Управління соціального захисту населення

Начальник управління

Мозгова Ольга Вікторівна

 

280-69-61

Відділ по роботі зі справами

та отримувачами

компенсацій і допомог

Заступник начальника управління – начальник відділу

Курило Інна Вікторівна

280-00-29

Відділ надання допомоги особам, що постраждали від воєнних дій

Заступник начальника управління – начальник відділу

Пархоменко Оксана Василівна

254-20-99

Відділ роботи зі зверненнями та контролю за документообігом

Начальник відділу

Кареліна Дарина Володимирівна

280-14-77

Сектор організаційного та інформаційного забезпечення

Завідувач сектору

Сушко Богдан Вікторович

280-14-77

Юридичний відділ

Начальник відділу

Максименко Сергій Леонідович

280-24-54

Відділ фінансового обліку та звітності

 

Начальник відділу

Володарська Ганна Іванівна

 

280-57-85

Відділ цифрової трансформації

 

Начальник відділу

Крисін Олександр Вікторович

 

280-21-44

Сектор з питань управління персоналом

 

Завідувач сектору

Терновська Аліна Анатоліївна

 

280-21-45

Відділ правового забезпечення ґендерної рівності

 

Начальник відділу

Полурез Оксана Вікторівна

 

280-24-54

Сектор з питань опіки та піклування і публічних закупівель

Завідувач сектору

Бреус Лариса Анатоліївна

 

280-57-91

Відділ по роботі з юридичними особами

 

Начальник відділу

Цибенко Олена Олександрівна

 

280-69-98

Відділ призначення допомоги, компенсацій та соціальних гарантій

 

Начальник відділу

Сириця Людмила Олександрівна

280-61-13

Відділ моніторингу правомірності надання соціальної підтримки

Начальник відділу

Корюковець Юрій Васильович

 

280-28-32

Відділ надання допомоги особам з інвалідністю та нагляду за призначенням пенсій

 

Головний спеціаліст

Явон Неля Василівна

280-45-55

Відділ координації суб’єктів, що надають соціальні послуги

Начальник відділу

Дударенко Юлія Леонідівна

 

280-61-13

Відділ з питань постраждалих внаслідок ЧАЕС та оздоровлення пільгових категорій громадян

Начальник відділу

Олійник Наталія Валеріївна

 

280-22-29

Відділ місцевих соціальних програм

 

Головний спеціаліст

Петрусенко Сергій Олександрович

 

288-51-23

 

Видача довідок ВПО

280-05-86

Допомога ВПО

280-61-13

Питання опіки та піклування

280-24-54

Картка киянина

288-51-23

Надання соціальних послуг

280-05-99

Робота з учасниками АТО/ООС

254-21-83

Санаторно-курортне лікування пільгових категорій громадян, компенсаційні виплати учасникам ЧАЕС

280-22-29

Реабілітаційні послуги, видача направлень на ТЗР, компенсаційні виплати пільговим категоріям громадян

280-45-55

254-35-33

 
 

Основні завдання Управління соціального захисту населення:

Управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації є юридичною особою публічного права, що утримується за рахунок бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменування.

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

1.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2.  Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

3.  Призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

4.  Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги. 

5.  Організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури. 

7. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

 

Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

- організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги;  

- аналізує стан та тенденції соціального розвитку Печерського району міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку Печерського району міста Києва;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- розробляє проєкти розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації;

- бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації, проєктів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів голови Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

- бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;

- залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій районним управлінням Пенсійного фонду; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

- забезпечує соціальний захист ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, постраждалих учасників революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, зокрема забезпечення їх санаторно-курортного лікування, допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації), надання освітніх послуг, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, надання соціальних послуг, соціальних допомог, інших видів матеріального забезпечення та компенсацій

- забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству; насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

- здійснює призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України;

- здійснює організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

- здійснює забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

Корисні посилання :
Організація оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи КАТЕГОРІЇ 1 та дітей з інвалідністю, інвалідність яких повязана з Чорнобильською катастрофою >>>
 
Урядом впроваджується нова програма соціальної підтримки найменш захищених верств населення при оплаті житлово-комунальних послуг - компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг >>>

 

Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб