Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління освіти
Положення про yправління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>
Звіти >>>

Начальник управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - КОПИЛ-ФІЛАТОВА Тетяна Василівна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7.

Електронна адреса: osvita_pechrda@kmda.gov.ua

Начальник управління освіти та інноваційного розвитку - Копил-Філатова Тетяна Василівна - Тел. 253-35- 86, 253-41-67

Час прийому:  

Вівторок – 10-00 – 13-00, четвер - 14-00 - 17-00

Телефони управління освіти та інноваційного розвитку:

(044)253-35-86  Приймальня
(044)253-65-37 Шкільний відділ
(044)253- 38-78 Дошкільний відділ
(044)253-74-05 Спеціалісти з кадрових питань
(044)253-36-19  Спеціалісти з виховної роботи
(044)253-56-43  Спеціаліст з охорони праці
(044)253-87-96 Районний центр інноваційного розвитку та методичної роботи
(044)253-73-75 Господарча група
(044)253-26-89 Головний бухгалтер
(044)253-74-05 Спеціаліст-юрисконсульт

Голова Печерської районної у місті Києві організації Профспілки працівників освіти і науки України – Баклан Олександра Іванівна - тел.280-03-31 (вул.Панаса Мирного, 24)

 

Управління освіти та інноваційного розвитку є структурним підрозділом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне голові адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Основні завдання управління освіти та інноваційного розвитку:

 • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості,
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої творчої особистості,
 • здійснення управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, що знаходяться в межах району і знаходяться в оперативному управлінні;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього та наукового потенціалу,
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного і шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти,
 • аналіз стану освіти в районі,
 • організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації освітян.

Управління освіти та інноваційного розвитку очолює начальник (призначається головою районної державної адміністрації) за погодженням з вищими інстанціями.

Начальник управління освіти та інноваційного розвитку:

 • здійснює керівництво діяльністю управління освіти та інноваційного розвитку, визначає посадові обов‘язки;
 • затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти та інноваційного розвитку;
 • розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти та інноваційного розвитку,
 • видає в межах компетенції управління освіти та інноваційного розвитку накази, контролює їх виконання,
 • призначає на посаду і звільняє з посади керівників дошкільних навчальних закладів за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту м.Києва, працівників районного управління освіти та інноваційного розвитку, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Накази начальника управління освіти та інноваційного розвитку, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної адміністрації, начальником Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м.Києва або оскаржені в судовому порядку.

При управлінні освіти та інноваційного розвитку утворюється колегія з метою узгодженого вирішення питань, які відносяться до освітньої компетенції.

При управлінні можуть створюватись: рада керівників навчальних закладів, громадські ради, комісії.

Управління освіти та інноваційного розвитку фінансується за рахунок коштів державного та місцевого  бюджетів. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на утримання затверджуються головою райдержадміністрації.

Управління освіти та інноваційного розвитку є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку.

Версiя для друку

  

Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб