Послуги надаються: Печерським районним у місті Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

1) планування спільно із сім'єю чи особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили складні життєві обставини,

2) моніторинг виконання запланованих дій;

3) виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини;

4)  просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім'ї та сімейних стосунків;

5) навчання батьків ефективним методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім'ї для вирішення проблем надалі;

6) допомога батькам у розв'язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання;

7) здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства;

8) педагогічне консультування з питань розв'язання педагогічних проблем сім'ї та її членів;

9) влаштування дитини в клуб, секцію, гурток.

1. Перелік нормативних документів, що регулюють призначення допомоги:

  • Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV

2. Перелік документів, які необхідно надати для призначення: заява, за попереднім записом.

3. Місце прийому: Печерський районний у місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; провулок  Філатова, 3/1.

4. Час прийому: 9.00-18.00.

5. Термін виконання (призначення): з моменту звернення.

6. Телефон: 529-71-94; 529-42-30.

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб