Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Служба у справах дітей та сім'ї
Положення про службу у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>
Штатний розпис на 2018 рік Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

 Начальник Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Кравчук Оксана Геннадіївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: ssd@pechrda.gov.ua

 

№ п/п

Прізвище

Посада

 

Кабінет

Контактний телефон

1.

Кравчук Оксана
Геннадіївна

Начальник Служби

400-б

 

тел./факс:
(044) 254-49-83.

 

2.

Гой Тетяна Іванівна

Заступник начальника Служби у справах дітей – начальник юридичного відділу

 

400-г

 

тел./факс:
(044) 280-24-44

 

Юридичний відділ

3.

Кожушок – Литвинова Іванна Петрівна

Головний спеціаліст

400-г

 

тел./факс:
 (044) 280-24-44

 

4.

Колєнченко Юлія
Віталіївна
Головний спеціаліст

400-г

 

тел./факс:
 (044) 280-24-44

 

                                      Відділ  з питань соціального захисту прав дітей

 

5.

Озерецьківська Ірина Василівна

Начальник відділу

400-а

тел./факс:
(044) 280-60-95

6.

Романова Наталія
Павлівна 

Головний спеціаліст

400-а

тел./факс:
(044) 280-60-95

 

7.

Войтович Ніна     Миколаївна

Головний спеціаліст

 227

 

тел./факс:
(044) 280-20-72

8.

Дергач Тетяна Олексіївна

Головний спеціаліст

400-в

 

тел./факс:
(044) 280-24-44

9.

Люта Олена Василівна

Головний спеціаліст
(відпустка по догляду за дитиною яка потребує домашнього догляду)

400-в

тел./факс:
(044) 280-24-44

 

10.

Федоренко Оксана Петрівна

Головний спеціаліст

400-в

тел./факс:
 (044) 280-24-44

                                        Головний спеціаліст - бухгалтер

 

11.

Лисенко Любов
Григорівна 

Головний спеціаліст - бухгалтер

 

227

тел./факс:
 (044) 280-20-72

Розклад роботи:                                                                                                                      

понеділок - четвер з 09:00 до 18:00

п’ятниця з 09:00 до 16:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

 

Години прийому громадян:
 
Вівторок 10:00 - 13:00

Четвер 14:00 - 17:00

Основні завдання Служби:

- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
-  розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;
- виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
- влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння усиновленню;
- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм      власності;
- сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування;
-  ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
- ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
-  надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
-  забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
-  забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Служба.
- забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
- забезпечення захисту персональних даних.
- захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація досліджень стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
- вивчення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та   інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 - забезпечення, у межах своїх повноважень, виконання завдань  мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог   законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;
- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,   методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
- оформлює документи на усиновлення та на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
- оформлює клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
- подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів  дітей.
- забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання  вчиненню ними правопорушень.
- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних виховних установах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.
- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні       дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з       питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.
- надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.
- організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, уповноваженими підрозділами органів  Національної  поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
- розробляє і подає на розгляд Печерській районній в місті Києві державній адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.
- веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
- надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
- готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.
- проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.
- готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.
-  бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
- готує та  подає в установленому порядку статистичну звітність.
-  розглядає в установленому порядку звернення громадян.
- розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника   молодше 18 років.
- здійснює роботу серед дітей з метою запобігання  правопорушенням;
- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.
- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Версiя для друку