Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Служба у справах дітей та сім'ї
Положення про службу у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників служби >>>
Штатний розпис на 2019 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Кравчук Оксана Геннадіївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: ssds_pechrda@kmda.gov.ua

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник Служби

Кравчук Оксана Геннадіївна

400-б

тел./факс:
(044) 254-49-83

Заступник начальника Служби у справах дітей та сім'ї – начальник юридичного відділу

Гой Тетяна Іванівна

400-г

тел./факс:

(044) 280-24-44

Головний спеціалст - бухгалтер

Сафонова Оксана Михайлівна

227

тел.

(044) 280-20-72

Юридичний відділ

Головний спеціалст

Колєнченко Юлія Віталіївна

400-г

тел./факс:

(044) 280-24-44

Головний спеціалст

Береговенко Олена Анатоліївна

400-г

тел./факс:

(044) 280-24-44

Відділ з питань соціального захисту прав дітей

Начальник відділу

Озерецьківська Ірина Василівна

400-а

тел./факс:

(044) 280-60-95

Головний спеціалст

Романова Наталія Павлівна

400-а

тел./факс:

(044) 280-60-95

Головний спеціалст

Войтович Ніна Миколаївна

400-в

тел./факс:

(044) 280-24-44

Головний спеціалст

Люта Олена Василівна

400-в

тел./факс:

(044) 280-24-44

Головний спеціалст

Федоренко Оксана Петрівна

400-в

тел./факс:

(044) 280-24-44

Відділ сімейної політики

Начальник відділу

Кожушок – Литвинова Іванна Петрівна

410

тел.

(044) 280-15-80

Головний спеціаліст

Лисенко Любов Григорівна

227

тел.

(044) 280-20-72

Головний спеціаліст

 

Кошелюк Ольга Ігорівна

410

тел./факс:

(044) 280-60-95

Головний спеціаліст

 

Щепанковська Ольга Анатоліївна

410

тел.

(044) 280-15-80

 

Розклад роботи:                                                                                                                     

Понеділок - четвер з 09:00 до 18:00

П’ятниця з 09:00 до 16:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

Години прийому громадян:

Вівторок 10:00 - 13:00

Четвер 14:00 - 17:00

 


 

Служба у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. Утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та       центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує         державну політику у сфері державної служби, наказами Міністерства соціальної  політики України, міжнародними договорами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Положенням а також іншими нормативно – правовими актами.

Основні завдання Служби:

1. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, державної політики з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства, гендерної рівності, запобігання та протидії торгівлі людьми, запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей з дітьми;

3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власнсоті;

6. Ведення державної статистики щодо дітей та сімей з дітьми, відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

7. Ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, державної політики з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства, гендерної рівності, запобігання та протидії торгівлі людьми, запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

9. Улаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, державної політики з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства, гендерної рівності, запобігання та протидії торгівлі людьми, запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

11. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей та сімей з дітьми, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, державної політики з питань сім’ї, жінок, охорони материнства та дитинства, гендерної рівності, запобігання та протидії торгівлі людьми, запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

12. Виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування;

13. Сприяння розвитку різних форм виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

14. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

16. Забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17. Забезпечення захисту персональних даних;

18. Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

19. Забезпечення, у межах своїх повноважень, виконання завдань  мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно – методичну допомогу;

21. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо попередження насильства в сім’ї з дітьми, надає консультативно – методологічну допомогу з цих питань;

22. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня соціально – правової обізнаності сімей з дітьми, забезпечення соціальної і правової обізнаності сімей з дітьми (в тому числі одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей).

23. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

Корисні посилання:

Служба у справах дітей та сім’ї Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Міністерство соціальної політики

 

Нормативно – правова база:

Конституція України

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція про рабство

Протокол ООН від 01 січня 20 року «Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії» 

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами

Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Цивільний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей

Закон України «Про виконавче провадження»

Закон «Про охорону дитинства»

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про імміграцію»

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року

Закон України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 № 29 «Про Національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22серпня 2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми»

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї» 

Спільний Наказ Мінсоцполітики України, МВС України від 11 січня 2016 № 4/5 «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року № 366 «Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей»

Наказ Мінсоцполітики від 30 липня 2013 року  № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 14 вересня 2012 року № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 1 липня 2016 року № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 N 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ  з питань здійснення заходів з попередження  насильства в сім'ї»

Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р  «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»

Інструкція про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 29 червня 2010 року № 1947

Версiя для друку

 Актуальні питання
профілактики інфекційних
та неінфекційних хвороб