Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Служба у справах дітей та сім'ї

Положення про Службу у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Положення про відділи Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Посадові інструкції державних службовців Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Частина І >>>       Частина ІІ >>>

Штатний розпис на 2023 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Штатний розпис на 2021 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Штатний розпис на 2020 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Штатний розпис на 2019 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Штатний розпис на 2018 рік Служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

Про проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку патронату над дитиною в межах реформи деінституціалізації в регіонах 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15

Електронна адреса: [email protected]

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник Служби

Кравчук Оксана Геннадіївна

400-б

тел./факс:

(044) 254-49-83

Головний спеціаліст - бухгалтер

Харжевська Олена Миколаївна

227

тел.

(044) 280-20-72

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Войтович Ніна Миколаївна

400/3

тел.

(044) 280-24-44

Юридичний відділ

Заступник начальника Служби у справах дітей та сім'ї – начальник юридичного відділу

Гой Тетяна Іванівна

410

тел./факс:

(044) 280-24-44

Головний спеціаліст

 

410

тел./факс:

(044) 280-24-44

Відділ з питань опіки, піклування та усиновлення

Начальник відділу

Озерецьківська Ірина Василівна

400-а

тел./факс:

(044) 280-60-95

Головний спеціаліст

Голотенко Ірина Миколаївна

400-а

тел./факс:

(044) 280-60-95

Головний спеціаліст

Санді Людмила Володимирівна

227

тел.

(044) 280-20-72

Відділ з питань профілактично-виховної роботи

Начальник відділу

Орлова Тетяна Іванівна

400/4

тел./факс

(044) 280-24-44

Головний спеціаліст

Зеленська Світлана Юріївна

400/4

тел.

(044) 280-24-44

 

Розклад роботи:                                                                                                                     

Понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

П’ятниця з 08:00 до 15:45

обідня перерва з 12:00 до 12:45

 

Години прийому громадян:

Вівторок 09:00 - 12:00

Четвер 13:00 - 16:00

 

Служба у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. Утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказами Міністерства соціальної політики України, міжнародними договорами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Положенням про Службу у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також іншими нормативно – правовими актами.

Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань  соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей з дітьми;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей та сімей з дітьми, відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

7) ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобіганню вчиненню дітьми правопорушень;

9) влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей та сімей з дітьми, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

12) виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування;

13) сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

14) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

16) забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17) забезпечення захисту персональних даних;

18) захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

19) забезпечення, у межах своїх повноважень, виконання завдань  мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня соціально – правової обізнаності сімей з дітьми, (в тому числі одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей);

21) здійснення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

22) забезпечення надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

23) Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

Корисні посилання:

Служба у справах дітей та сім’ї Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  https://www.kievcity.gov.ua/content/115_sluzhba-u-spravakh-ditej.html

Міністерство соціальної політики https://www.msp.gov.ua/content/struktura-centralnogo-aparatu-ministerstva.html

 

Нормативно – правова база:

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Конвенція ООН про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція про рабство https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_857

Протокол ООН від 01 січня 20 року «Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії»  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b09%20

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_162

Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_160

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_789%20

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_790%20

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_858

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1433-15

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1433-15%20

Цивільний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кодекс адміністративного судочинства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Цивільний процесуальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Кримінальний процесуальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Кодекс України про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15

Закон України «Про виконавче провадження» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19

Закон «Про охорону дитинства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

Закон України «Про імміграцію» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14%20

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17%20

Закон України «Про соціальні послуги» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15%20

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 № 29 «Про Національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/29-2012-%D0%BF%20

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF%20

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF%20

Постанова Кабінету Міністрів України від 22серпня 2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF%20

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D0%BF%20

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-2010-%D0%BF

Спільний Наказ Мінсоцполітики України, МВС України від 11 січня 2016 № 4/5 «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16%20

Наказ Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року № 366 «Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0542-16%20

Наказ Мінсоцполітики від 30 липня 2013 року  № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13

Наказ Мінсоцполітики від 14 вересня 2012 року № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1679-12

Наказ Мінсоцполітики від 1 липня 2016 року № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 N 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ  з питань здійснення заходів з попередження  насильства в сім'ї» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09

Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р  «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

Інструкція про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 29 червня 2010 року № 1947 (активне посилання) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0531-10

Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб