Головна  →  ДІЯЛЬНІСТЬ  →  Молодь/ спорт  →  Сім'я/ молодь/ спорт old
Сім’я, молодь та спорт

Відділ молоді та спорту є структурним підрозділом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відділ є юридичною особою публічного права, має самомстійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Основні напрямки діяльності:

- Забезпечення реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту на території Печерського району міста Києва.

- Здійснення координації служб та відділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо проведення оздоровлення дітей, підлітків та студентів району.

- Здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

- Організація і участь у проведенні спортивних змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи і задоволенню всебічних інтересів дітей та молоді.

- Проведення паспортизації спортивних споруд району та внесення їх до Всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

- Присвоєння ІІ та ІІІ спортивних розрядів спортсменам.

- Надання другої категорії спортивним школам.

 


Додаткова інформація про керівника/ структуру/ положення та контактні дані відділу у справах сім'ї, молоді та спорту >>>
Адміністративні послуги, які надаються відділом через ЦНАП  >>>
Оздоровлення дітей  >>>
Протидія торгівлею людьми  >>>
Протидія насильству >>>
Консультації >>>
Робота з молоддю/ організація спортивної діяльності >>>
План-календар спортивних заходів >>> 

-------------------------------

 

1. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Для отримання посвідченьбатьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї необхідно подати:

1.* Заява одного з батьків про видачу посвідчень;
2. Копії свідоцтв про народження дітей;
3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
4. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;
5. Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
6. Довідка про склад сім’ї;
7. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
8. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
9. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
10. Довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
11. У разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
12. Картка обліку багатодітної сім’ї.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги


Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

У разі втрати  посвідчення   або   зміни прізвища,  імені  та  по  батькові,  встановлення  розбіжностей  у  записах видається нове посвідчення після подання усіх  документів, передбачених законодавством для його видачі.

При втраті  посвідчення  додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації. 

Послуга безоплатна

Більш детальна інформація щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї за посиланням  КОНСУЛЬТАЦІЇ >>>

Нормативна база:

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Інструкція про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 29 червня 2010 року № 1947 (активне посилання)


Реєстрація в електронній черзі >>>

 

 

2. Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 

Для отримання довідки:

1. * Заява одного з батьків, місце реєстрації проживання якого у Печерському районі     м. Києва;

2. Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна

Більш детальна інформація щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї за посиланням

 

Нормативна база:

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

 

3. Присвоєння ІІ-ІІІ спортивних розрядів.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1.* Клопотання (заява) керівника відповідної організації про присвоєння ІІ-ІІІ розрядів;

2. Копія (витяг) з протоколу про результати відповідних офіційних змагань, засвідченні організацією, яка подає клопотання;

3. Склад суддівської колегії відповідних спортивних змагань;

4. Облікова картка спортсмена.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто спортсменом, керівником закладу або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна

 

Нормативна база:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII

Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затверджене наказом Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013 № 582

 

 

4. Надання другої категорії спортивним школам.

 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1.* Заява про надання категорії (за формою згідно з додатком 1 до Положення про надання категорій спортивним школам) засновника (власника) спортивної школи або уповноваженого ним органу;

2. Показники виконання вимог для одержання відповідної категорії спортивною школою (згідно з додатком 2 до Положення про надання категорій спортивним школам);

3. Копія статуту, завіреного засновником (власником) або уповноваженим ним органом;

3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5. Звіти за формою № 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)" за останні 3 роки;

6. Копії штатного розпису і тарифікаційного списку за 3 роки;

7. Довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;

8. Копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд);

9. Копія свідоцтва про одержання категорії (за наявності).

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна.

 

Нормативна база:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»

Положення про надання категорій спортивним школам, затверджене наказом Міністерства молоді та спорту України     від 10.12.2013 № 1216

 

* При зверненні до адміністратора пред’являється паспорт суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.

 

За детальною інформацією звертатися за телефонами

280-62-11, 280-21-58

 

---------------------------

 

Оздоровлення дітей Печерського району

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації проводить набір дітей від 7 до 17 років  пільгових категорій на літнє оздоровлення та дітей від 8 до 16 років  на оздоровлення з навчанням в ДП „УДЦ „Молода гвардія” (м. Одеса), ДПУ «МДЦ «Артек» (Пуща-Водиця).

Розподіл путівок здійснюється Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Діти міста Києва направляються на оздоровлення відповідно до Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2016 № 465.

До пільгових категорій відносяться та мають право на безкоштовне отримання путівки:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування;

- діти з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- діти з багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством);

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха,  техногенних аварій, катастроф;

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

Більш детальна інформація щодо направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за посиланням:

Порядок організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2016 № 465.

Для оформлення документів на оздоровлення звертатися до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 224; телефони: 280-21-58, 280-62-11.

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб