Створення/ діяльність ОСББ>>>

 

ДО УВАГИ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП ПО СТВОРЕННЮ ОБ’ЄДНАННЬ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ) ТА ДІЮЧИХ ОСББ!

 У зв’язку із змінами до Закону України «Про об'єднання співвласників  багатоквартирного будинку», внесеними Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» відбулися зміни у оформленні документів, необхідних для проведення установчих/загальних зборів та Статуту ОСББ.

   Інформацію (зразки)  щодо оформлення вказаних документів ви можете отримати на сайті:

www.merp.org.ua «Муніципальна енергетична реформа в Україні»  →  «Інформаційна компанія» → «ОСББ: поради та можливості»;

www.minregion.gov.ua Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України →  Житлово-комунальне господарство  → Житлове господарство, реформування житлово-комунального господарства → Управління, використання та утримання майна багатоквартирного будинку.

http://dzki.kievcity.gov.ua/content/osbb.html Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

 
Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  (ОСББ)

Повідомляємо, що в Печерському районі діють:

- відділ по роботі та створенню ОСББ при управлінні житлово-комунального господарства та будівництва Печерської райдерж-адміністрації;

вул. Московська, 37/2, каб. № 1

 

  - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» ( пров. Мар’яненка, 7) та підпорядкованих йому ЖЕД: «Хрещатик» (вул.Басейна, 5-А), «Липкижитлосервіс» (вул. Левандовського, 5-А), «Печерськжитло» (бульв. Д.народів, 30/1), «Печерська брама»(бульв. М.Приймаченко, 3) визначені відповідальні працівники, які проводять відповідну роботу по створенню в будинках комунальної власності ОСББ: надають консультації, забезпечують ініціативні групи відповідним методичним матеріалам, надають допомогу в організації та проведенню зборів мешканців тощо.

Спеціалістами відділу та відповідальними працівниками, постійно проводиться моніторинг нормативно-правових актів, що регулюють процес створення та діяльності ОСББ. Завдяки цьому, ініціативним групам та вже діючим ОСББ надається кваліфікована правова допомога у всіх питаннях, що стосуються створення ОСББ.

З метою роз’яснення процесу створення ОСББ та перспективи його діяльності проводяться загальні збори з  мешканцями житлових будинків, як в приміщенні комунального підприємства, так і безпосередньо за адресою житлового будинку, надається методичний матеріал, налагоджено роботу із діючими ОСББ для обміну досвідом із ініціативними групами та із відділом державної реєстрації стосовно позачергового прийому ініціативних груп.


 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ)

 

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає термін ОСББ так:

«Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ об'єднання) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна».

ОСББ є створеною відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»юридичною особою, що має печатку зі своєю назвою та інші неодмінні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

Декілька важливих позицій, про які належить пам'ятати, створюючи об'єднання співвласників:

 • за своїм статусом об'єднання є неприбутковою організацією, оскільки не має на меті одержання прибутку для його розподілу між своїми членами;
 • ОСББ створюють для гарантування (захисту) прав його членів та виконання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення вчасного надходження коштів для здійснення всіх платежів, передбачених у законодавстві та статутних документах;
 • об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові та немайнові права й обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді;
 • в одному житловому комплексі можна створити тільки одне об'єднання;
 • ОСББ може виникнути в будинку будь-якої форми власності;
 • житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можна реорганізувати в об'єднання за умови дотримання вимог відповідного законодавства, яке регулює майнові відносини між членами ЖБК.

Ось переваги, які дає власникові житла об'єднання співвласників:

 • у разі створення ОСББ істотно підвищується зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність управління спільною власністю, поліпшується житлово-комунальне обслуговування;
 • створення в будинку юридичної особи сприяє вдосконаленню договірних відносин та розвиткові конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. Укладаючи угоди, більшість голів ОСББ дуже уважно відстежують у документах інтереси споживачів, готують і обстоюють протоколи розбіжностей;
 • учасники об'єднання можуть наперед запланувати заходи для поліпшення стану свого будинку, тобто для модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення систем енергозбереження;
 • ОСББ має можливість отримати у власність або довгострокове користування прибудинкову територію. А це захищає прилеглу земельну ділянку від зведення на ній додаткових споруд - так званого ущільнення забудови, яке сьогодні створює проблеми багатьом мешканцям.

За рішенням загальних зборів ОСББ може прийняти одну з альтернатив: самостійно забезпечувати утримання і ремонт вашого будинку; передати його на обслуговування до будь-якої приватної керуючої компанії.

Мешканці будинку самостійно стануть визначати розмір витрат, необхідних для утримання вашого будинку і прибудинкової території. Крім того, після створення ОСББ зберігається встановлений законодавством порядок надання пільг на житлово-комунальні послуги та житлових субсидій.

Співвласники стануть самостійно розподіляти кошти, що вносяться у якості квартплати, визначати порядок здійснення ремонтних робіт, черговість придбання матеріалів та обладнання, необхідного для утримання будинку. А правління ОСББ буде зобов'язано звітувати перед членами ОСББ про кожну витрачену копійку.

ОСББ створюється виключно з метою задоволення потреб мешканців будинку і не отримує прав ані на квартири, ані на інше особисте майно проживаючих у будинку.

Також, звертаємо Вашу увагу на те, що Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417, внесено зміни до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме:

 

Було

Стало

Поняття «членство» в ОСББ. Статут регулював порядок прийняття в члени об’єднання та виключення з нього

Поняття «членство» відсутнє. Усі співвласники є учасниками ОСББ з моменту його створення

Поділ майна на неподільне в спільній сумісній власності і загальне (у спільній частковій власності)

Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників

Загальні збори ОСББ були правомочними за умови присутності більш ніж половини членів об’єднання

Вимоги щодо кворуму відсутні

Загальні збори скликалися:

правлінням;

членами ОСББ, які мають понад 20% голосів від їх загальної кількості;

ревізійною комісією (ревізором)

Загальні збори можуть скликатися:

правлінням;

ініціативною групою з не менш як трьох співвласників

За загальним правилом рішення загальних зборів приймалися 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів ОСББ, які присутні на загальних зборах. Для низки рішень передбачена потреба ¾ голосів присутніх на зборах членів ОСББ

За загальним правилом рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів. Для окремих рішень статутом може бути передбачена необхідність не менш як 2/3 голосів загальної кількості співвласників. Допускається встановлення на загальних зборах іншого порядку прийняття рішень

Рішення, прийняті на загальних зборах, підписувалися головою правління та секретарем загальних зборів

Рішення загальних зборів засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував. Із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»)

Рішення загальних зборів за рішенням самих зборів могло бути надане члену ОСББ під розписку чи направлене поштою

Визначено перелік питань, рішення загальних зборів із яких обов’язково мають бути надані співвласникам під розписку чи направлені поштою. Рішення з решти питань-за ініціативою зборів

Засідання правління скликалися головою

Засідання правління може бути скликано:

головою;

не менш як третиною членів правління

Рішення правління приймалося 2/3 голосів від загального числа членів правління

Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів ОСББ.

Рішення правління викладаються в протоколі засідання правління із зазначенням кожним із членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом

Обов’язкове створення ремонтного й резервного фондів ОСББ

Створення ремонтного та резервного фондів відбувається за рішенням загальних зборів

Передбачалося, що кошторис ОСББ на наступний рік мав бути складений до 25 грудня поточного року із затвердженням надалі на чергових загальних зборах

Чітко встановлена крайня дата затвердження кошторису – 1 січня поточного року (інше може бути встановлено загальними зборами). Допускається затвердження кошторисів на два й більше років

Для отримання більш детальної інформації про створення ОСББ та його діяльності мешканці району мають можливість звертатись:

До відділу по роботі та створенню ОСББ управління житлово-комунального господарства Печерської райдержадміністрації за адресою:

м. Київ, вул.Московська, 37/2, каб. 1, тел.. 288-59-38

Спеціалісти відділу нададуть всю необхідну допомогу у створенні ОСББ, включно із зразком документів для державної реєстрації, а також консультації щодо діяльності ОСББ.

 

Послідовність дій при створенні ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при створені ОСББ мають проявити мешканці.

Крок перший - підготовка

Для створення ОСББ  необхідно утворити ініціативну групу. Така  група не обирається і не затверджується, а є самопризначеною і складається не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  створюється  лише власниками квартир та нежитлових приміщень  будинку.

Заходи які варто здійснити ініціативній групі низку, а саме:

 • Провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом діючих ОСББ;
 • Зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • Підготувати проект статуту ОСББ;
 • Підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • Надати пропозиції кандидатів у правління ОСББ.

Крок другий – установчі збори

Скликаються власником будинку або ініціативною групою.

Повідомлення. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо!

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", а саме:

 • Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.
 • Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти". Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.
 • Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.
 • Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.
 • Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ

Складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:

 • Назва і місцезнаходження об'єднання;
 • Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 • Статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • Порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • Періодичність проведення зборів;
 • Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 • Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 • Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 • Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • Права і обов'язки співвласників;
 • Відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • Порядок внесення змін до статуту.

Увага: Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.

Крок третій - державна реєстрація ОСББ

ОСББ можна зареєструвати, як в адміністративних центрах м. Києва та України, а також у державних або приватних нотаріусів.

Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням. При наявності ОСББ з тотожнім найменуванням, Вам буде надане повідомлення про залишення документів без розгляду, що не перешкоджає Вам усунути недоліки та надати документи для держреєстрації повторно. Щоб така проблема не виникала, ОСББ можуть попередньо порадитися з реєстраційною службою. За для попередження непорозумінь, як приклад, назва ОСББ - адреса будинку.

 1. ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.
 2. Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:

а)   Протокол установчих зборів об’єднання (р ішення про створення ОСББ приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто голосував).

б)   Статут ОСББ у двох примірниках. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особою, яку на це уповноважили установчи збори.

в)   Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку .

г)Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.

Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються.

Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреєстрації.

Що має зробити орган реєстрації?

 1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи з повідомлення про залишення документів без розгляду обо відмовою в державній реєстрації з вказанням причин. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 2. Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації один примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка і підтверджує факт державної реєстрації.

Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

3. Подати у день держреєстрації  ОСББ відомості з реєстраційної картки про реєстрацію до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Це важливо!

Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, які не передбачені чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

ОСББ вважається юридичною особою з моменту його державної реєстрації та виготовлення печатки.

Крок четвертий - відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

Крок п’ятий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

Крок шостий – управління будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. 
За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.

Версiя для друку