Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Сектор з питань охорони праці  →  Охорона праці банер  →  Охорона праці на будівельних майданчиках

Заходи з питань охорони праці на будівельних майданчиках регулюється «Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках» (далі - Мінімальні вимоги), які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050.

Вищезазначені мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до організації роботи з охорони праці, робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт визначених переліком видів будівельних робіт.

Замовники та керівники будівництва, відповідно до Мінімальних вимог, зобов’язані не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт повідомити територіальний орган Державної служби України з питань праці про початок виконання будівельних робіт за формою встановленою у додатку 2 до Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

  • якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
  • якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Крім того, відповідно до Мінімальних вимог замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт.

Координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій:

  • вищу освіту відповідного напряму підготовки;
  • не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками;
  • підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).

До обов’язків координатора з питань охорони праці входить, зокрема, розроблення або організація розроблення плану з охорони праці будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з охорони праці.

Версiя для друку 
 
 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб