Головна  →  ДІЯЛЬНІСТЬ  →  Молодь/ спорт  →  Консультації
Для отримання посвідченьбатьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї необхідно подати:

1.* Заява одного з батьків про видачу посвідчень;

2. Копії свідоцтв про народження дітей;

3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

4. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

5. Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

6. Довідка про склад сім’ї;

7. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

8. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

9. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

10. Довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

11. У разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;

12. Картка обліку багатодітної сім’ї.

 

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці:

1. Заява одного з батьків про видачу посвідчень;

2. Копії свідоцтв про народження дітей;

3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

4. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

5. Фотокартки (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

6. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

7. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

8. Копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання.

 

Для продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї:

1.* Заява одного з батьків про продовження строку дії посвідчень;

2. Довідка про склад сім’ї;

3. Копії свідоцтв про народження дітей (у випадку народження ще однієї дитини) або

довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

4. Фотокартка дитини розміром 30х40 мм (по досягненні дитиною 14 років);

5. Оригінали посвідчень.

 

Отримання посвідчення дитини з багатодітної сім’ї при досягнені 6-ти років:

1.* Заява одного з батьків про видачу посвідчення;

2. Копії сторінок паспорта батька або матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

3. Копія свідоцтва про народження дитини;

4. Фотокартка дитини розміром 30х40 мм;

5. Довідка про склад сім’ї.

 

 

Перелік окументів для подання на звання "Мати-героїня"
 1. подання на ім’я Київського міського голови від голови району;

 2. нагородний лист в 3-х екземплярах; –

 3. клопотання трудового колективу про присвоєння почесного звання, а у разі якщо мати не працює – клопотання творчої спілки або об’єднання громадян в 3-х екземплярах;

 4. копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;

 5. копії свідоцтв про народження дітей (п’ять і більше дітей не молодші восьми років);

 6. копії документів про освіту дітей;

 7. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо) в 3-х екземплярах;

 8. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

 9. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

 10. за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

 

 

 Перелік пільг, якими може користуватись багатодітна сім’я
 1. 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
 2. 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
 3. 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
 4. позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
 5. Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
 
Пільги дітям з багатодітних сімей
 1. безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

 2. щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

 3. першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

 4. безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

 5. безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (відповідно до ст. 24 цього Закону, фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей з багатодітних сімей здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел)

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб