Послуга призначається: Відділ прийому громадян Управління праці та соціального захисту населення

 1. Перелік нормативних документів, що регулюють призначення послуги:

  • Закон України “ Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-IV -3

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.

 2. Перелік документів, які необхідно надати для призначення:

фізичною особою, яка не працює та надає соціальні послуги:

►       заява особи про згоду надання соціальних послуг за встановленою формою;

►       паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;

►       висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я особи дозволяє надавати соціальні послуги (постійно або з визначенням терміну);

►       копія трудової книжки, у разі відсутності трудової книжки - письмове  повідомлення особи із зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки та про останнє місце роботи чи отримання  доходів;

►       заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних").

особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

►       заява про необхідність надання соціальних послуг (із зазначенням інформації  про згоду щодо надання їй соціальних послуг конкретною фізичною особою);

►       паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;

►       копія висновку МСЕК (у разі якщо особа, що потребує соціальних послуг є інвалідом);

►       висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність  до самообслуговування;

у разі, якщо надання соціальних послуг потребує дитина, документи подаються законним представником цієї дитини:

►       заява про необхідність надання соціальних послуг;

►       копія свідоцтва про народження дитини;

►       висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

!!! Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

 3. Місце прийому:  вул. Цитадельна, 4/7, кім. № 13

 4. Час прийому:

  • Понеділок   -       9:00 – 18:00
  • Вівторок      -      9:00 – 18:00
  • Середа         -      9:00 – 18:00
  • Четвер         -       9:00 – 18:00
  • П'ятниця     -       9:00 – 16:45

 5. Термін виконання (призначення допомоги):    - 10 днів після надання повного комплекту документів

 6. Телефони:  (044) 288-51-24, (044) 254-35-37 (довідки та попередній запис на прийом)

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб