КМДА Київська міська державна адміністрація


ГРОМАДСЬКА РАДА 
при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

 

Громадська рада – при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Громадські ради утворюються на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 996.

 

Завдання

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики

Функції

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі — орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидії корупції;
 • інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Права

Громадська рада має право:

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
 • залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 • отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 301, тел. 280-16-40

 

 

 

Керівний  склад Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

  

Бричук Костянтин Григорович - Голова Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації;

Віровцев Володимир Юрійович -  заступник голови Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації;

Тройчук Руслан Дмитрович - заступник голови Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації;

Ружанська Вікторія Миколаївна -  секретар Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

ПЕРЕЛІК
та персональний склад комісій Громадської ради
при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

 

Комісія з питань запобігання і протидії корупції, моніторингу діяльності Печерської райдержадміністрації та експертизи нормативно-правових актів

(куратор Тройчук Р.Д.):

1. Недашківський Михайло Сергійович (голова)
2. Демченко Віталій Дем’янович (заступник)
3. Тройчук Руслан Дмитрович (секретар)
4. Кудря Олександр Миколайович
5. Лещук Сергій Андрійович

 

Комісія з питань Регламенту, внутрішньої політики та правових питань, Громадського бюджету та міжнародного співробітництва

(куратор Бричук К.Г.):

1. Маляр Станіслав Анатолійович (голова)
2. Ружанська Вікторія Миколаївна (заступник)
3. Одінцов Сергій Володимирович (секретар)
4. Іванушкін Владислав Олександрович

 

Комісія з гуманітарних питань, питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, економічної політики, підприємництва, інвестицій, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

(куратор Тройчук Р.Д.):

1. Кольцова Наталія Олександрівна (голова)
2. Крючкова Тамара Миколаївна (заступник)
3. Мельничук Алла Василівна (секретар)
4. Зінчук Наталія Василівна

 

Комісія з питань соціальної та трудової політики, охорони здоров’я та медичного забезпечення, доступності та захисту прав маломобільних груп населення, людей з інвалідністю

(куратор Віровцев В.Ю.):

1. Петровський Володимир Борисович (голова)
2. Віровцев Володимир Юрійович (заступник)
3. Баранова Яна Вікторівна (секретар)

 

Комісія з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури, містобудування, архітектури та будівництва, місцевого самоврядування

(куратор Віровцев В.Ю.):

1. Шуригіна Ольга Миколаївна (голова)
2. Лой Олег Миколайович (заступник)
3. Кравченко Наталія Євгенівна (секретар)
4. Кравченко Тетяна Тарасівна
5. Курінна Лілія Тарасівна
6. Фенько Євгеній Миколайович

 

Комісія з питань комунальної власності, благоустрою та земельних відносин

(куратор Віровцев В.Ю.):

1. Тимофєєва Ольга Олегівна (голова)
2. Гончаренко Микола Миколайович (заступник)
3. Юхименко Катерина Василівна (секретар)
4. Григорьєв Олександр Миколайович

 

Комісія з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини та навколишнього природного середовища

(куратор Тройчук Р.Д.):

1. Деймонт Єлісей Валерійович (голова)
2. Колесніков Костянтин Львович (заступник)
3. Єфименко Анжела Анатоліївна (секретар)

 

Комісія з питань учасників бойових дій, ветеранів, учасників АТО, сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб, волонтерського руху, патріотичного виховання молоді та взаємодії з правоохоронними органами

(куратор Віровцев В.Ю.):

1. Кушніренко Олег Іванович (голова)
2. Харькіна Ольга Сергіївна (заступник)
3. Панкратьєв Сергій Михайлович (секретар)
4. Желязо Володимир Олександрович
5. Мазур Микола Васильович

 

Перелік експертів Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

1. Безкоровайна Юлія Михайлівна
2. Дудар Юрій ОлександровичПри використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.