Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Головний спеціаліст внутрішнього аудиту
Посадова інструкція головного спеціаліста внутрішнього аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації >>>

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кабінет

Телефон

Головний спеціаліст

 Кондратенко Олексій Миколайович

314

280-48-34

Розклад роботи:

понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

п’ятниця з 08:00 до 15:45

обідня перерва з 12:00 до 12:45

Основні завдання та обов’язкиголовного спеціаліста:

 • Надає незалежні висновки та рекомендації за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що є розпорядниками бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності, що підпорядковані Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та її структурним підрозділам, іншими суб’єктами в частині використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної власності), а також суб’єктами господарювання, що отримують бюджетне фінансування (далі - підконтрольні суб’єкти).
 • Для виконання покладених завдань за результатами контрольних заходів надає голові райдержадміністрації об'єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо:

- оцінки управління комунальними ресурсами;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- досягнення економії комунальних ресурсів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних суб'єктів, шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

- проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності підконтрольних суб'єктів;

- запобігання порушенням законодавства, фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання комунальних ресурсів;

- аналізу виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

- обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету;

- функціонування систем внутрішнього контролю та аудиту та їх    удосконалення;

- запобігання виникненню помилок у роботі чи інших недоліків у діяльності підконтрольних суб'єктів.

 • Відповідно до покладених на нього завдань, проводить оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- якості надання адміністративних послуг;

- стану збереження активів;

- стану управління комунальним майном та ресурсами;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб'єктів.

 • Проводить за дорученням голови райдержадміністрації у встановленому порядку аналіз проектів розпорядчих актів та інших документів, пов'язаних з використанням комунальних ресурсів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.
 • Планує, організовує та проводить внутрішні контролі та внутрішні аудити (далі - контрольні заходи) підконтрольних суб'єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.
 • Здійснює моніторинг проведення закупівель.
 • Взаємодіє з підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та її виконавчими органами, правоохоронними та іншими контролюючими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення контрольних заходів.
 • Подає голові райдержадміністрації звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.
 • Надає голові райдержадміністрації об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.
 • Виконує завдання та функції щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики у сфері внутрішнього контролю.
 • Надає голові райдержадміністрації пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності управління.
 • Невідкладно інформує голову райдержадміністрації про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, надає рекомендації щодо вжиття необхідних заходів.
 • Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.
 • Повідомляє голову райдержадміністрації про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню його обов’язків, втручання в його діяльність посадових осіб або інших осіб райдержадміністрації.
 • Бере в установленому законодавством порядку участь у розгляді звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 • Забезпечує захист персональних даних.
 • Виконує інші обов’язки, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Корисні посилання :

Президент України: www.president.gov.ua

Верховна Рада України: www.rada.gov.ua

Урядовий Портал: www.kmu.gov.ua

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту: https://kyivcity.gov.ua/content/departament-vnutrishnogo-finansovogo-kontrolyu-ta-audytu.html

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб