Допомога призначається: Відділ прийому громадян Управління праці та соціального захисту населення

 1. Перелік нормативних документів, що регулюють призначення допомоги:

  • Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»  від 16.11.2000  №  2109-ІІІ.
  • «Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від  30.04.2002   №  226/296/169.

 2. Перелік документів, які необхідно надати для призначення:

►       заява за встановленою формою (про призначення усіх видів соціальної допомоги);

►       копія свідоцтва про народження дитини-інваліда віком до 18 років;

►       довідка з житлово-експлуатацiйної органiзацiї про склад сім’ї;

►       копія ідентифікаційного коду  матері (батька, опікуна), інваліда з дитинства;

►       довідка з управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації про неотримання даної допомоги (для осіб зареєстрованих в інших районах /містах);

►       довідка з місця навчання дитини про те, що вона не знаходиться на повному держаному  утриманні;

►       копії  1, 2, 11 стор. паспорту (матері /батька дитини, інваліда з дитинства);

►       медичний висновок на дитину-інваліда (довідка МСЕК для інваліда з дитинства) ОРИГІНАЛ;

►       атестат про закриття виплати пенсії (для тих, хто переходить з пенсії на соціальну допомогу);

►       копія рішення про встановлення опіки;

►       № рахунку в будь-якому відділенні Ощадного банку м. Києва або в  уповноваженій установі банку (для соціальних виплат).

Для призначення надбавки на догляд додатково до вищевказаних надаються наступні документи:

►       трудова книжка особи, яка доглядає за дитиною-інвалідом та копія;

►       довідка з Центру зайнятості про те, що мати (батько) не перебуває на обліку;

►       довідка державного реєстратора  про  проведення  (відсутність)  державної  реєстрації особи із зазначенням номера та дати внесення     відповідного  запису до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та   фізичних осіб - підприємців та відомостей з реєстраційної картки  на  проведення державної реєстрації особи (або Свідоцтво про державну  реєстрацію фізичної особи-підприємця);

►       довідка органу державної податкової служби про доходи за останній   звітний  період  (рік) для суб'єктів підприємницької діяльності(надається  щоквартально);

►       особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду

 В окремих випадках, при розгляді справи може виникнути потреба в додаткових документах.  

!!! Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

 3. Місце прийому:

вул. Цитадельна, 4/7, кім. № 13

 4. Час прийому:

  • Понеділок   -       9:00 – 18:00
  • Вівторок      -      9:00 – 18:00
  • Середа         -      9:00 – 18:00
  • Четвер         -       9:00 – 18:00
  • П'ятниця     -       9:00 – 16:45

 5. Термін виконання (призначення):- 10 днів після надання повного пакету документів

 6. Телефон:     (044) 288-51-24 (довідки та попередній запис)

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб