Головна  →  ДІЯЛЬНІСТЬ  →  Сім'я/ молодь/ спорт  →  Адміністративні послуги, які надаються відділом через ЦНАП
1. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Для отримання посвідченьбатьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї необхідно подати:

1.* Заява одного з батьків про видачу посвідчень;
2. Копії свідоцтв про народження дітей;
3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
4. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;
5. Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
6. Довідка про склад сім’ї;
7. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
8. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
9. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
10. Довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
11. У разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
12. Картка обліку багатодітної сім’ї.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги


Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

У разі втрати  посвідчення   або   зміни прізвища,  імені  та  по  батькові,  встановлення  розбіжностей  у  записах видається нове посвідчення після подання усіх  документів, передбачених законодавством для його видачі.

При втраті  посвідчення  додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації. 

Послуга безоплатна

Більш детальна інформація щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї за посиланням  КОНСУЛЬТАЦІЇ >>>

Нормативна база:

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Інструкція про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 29 червня 2010 року № 1947 (активне посилання)


Реєстрація в електронній черзі >>>

 

 

2. Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 

Для отримання довідки:

1. * Заява одного з батьків, місце реєстрації проживання якого у Печерському районі     м. Києва;

2. Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються суб’єктом звернення особисто або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна

Більш детальна інформація щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї за посиланням

 

Нормативна база:

Постанова КМУ від 2 березня 2010 р. № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

 

3. Присвоєння ІІ-ІІІ спортивних розрядів.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1.* Клопотання (заява) керівника відповідної організації про присвоєння ІІ-ІІІ розрядів;

2. Копія (витяг) з протоколу про результати відповідних офіційних змагань, засвідченні організацією, яка подає клопотання;

3. Склад суддівської колегії відповідних спортивних змагань;

4. Облікова картка спортсмена.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються особисто спортсменом, керівником закладу або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна

 

Нормативна база:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII

Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затверджене наказом Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013 № 582

 

 

4. Надання другої категорії спортивним школам.

 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них:

1.* Заява про надання категорії (за формою згідно з додатком 1 до Положення про надання категорій спортивним школам) засновника (власника) спортивної школи або уповноваженого ним органу;

2. Показники виконання вимог для одержання відповідної категорії спортивною школою (згідно з додатком 2 до Положення про надання категорій спортивним школам);

3. Копія статуту, завіреного засновником (власником) або уповноваженим ним органом;

3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5. Звіти за формою № 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)" за останні 3 роки;

6. Копії штатного розпису і тарифікаційного списку за 3 роки;

7. Довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;

8. Копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд);

9. Копія свідоцтва про одержання категорії (за наявності).

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи надаються суб’єктом звернення особисто, або уповноваженою особою, в довіреності якої має бути чітко зазначено, на який саме вид адміністративних послуг подаються документи.

Послуга безоплатна.

 

Нормативна база:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»

Положення про надання категорій спортивним школам, затверджене наказом Міністерства молоді та спорту України     від 10.12.2013 № 1216

 

* При зверненні до адміністратора пред’являється паспорт суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.

 

За детальною інформацією звертатися за телефонами

280-62-11, 280-21-58

Версiя для друку